Problemformulering
Hvordan arbejder Salling Group med CSR?
- Redegør for begrebet CSR (1 side)
- Analyser et afsnit af den engelske udgave af CSR-rapporten (non-fiction analysis) (2 sider)
- Diskuter medarbejderhåndbogens fremstilling af Salling Group op imod hvordan deportrætteres i medierne (find selv artikler, der taler for og imod medarbejderhåndbogens portrættering) (1-2 sider)
- Vurder om Salling Group er succesrige med deres kommunikationsstrategi i forhold
til målgrupperne (1-2 sider)

Indledning
Denne erhversfaglige opgave omhandler primært to meget væsentlige fag, som følgende er dansk og engelsk. Igennem opgaven ses en tydelig beskrivelse af virksomhedens kæden “Salling Group” og deres arbejde med CSR, med et fokus på madspild-reducering.

Opgaven fortæller om hvordan virksomheden har arbejdet med at skabe værdi, samt hvad den CSR-rapport og den medarbejderhåndbog de har skrevet og offentliggjort indeholder.

I slutningen af opgaven er der lavet en diskussion, der indebærer det positive samt det negative ved disse 2 udgivelser.

I takt med udarbejdelsen af denne opgave med problemformuleringen “hvordan arbejder Salling Group med CSR?”, har jeg arbejdet med en masse data, fundet frem til meget fakta og informationer, der gør at den sidste del af opgaven er en konklusion og en vurdering af Salling Groups tiltag og betydninger af dem.

Indholdsfortegnelse
Resume 1
Indledning 3
Problemformulering 3
Metodevalg 4
Redegørelse 5
Analyse 6
Diskussion 7
Vurdering 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag
CSR – også kaldet Corporate Social Responsibility. CSR er en virksomheds måde at arbejde med både sociale og miljømæssige tiltag/hensyn i forbindelse med virksomhedens forretningsmæssige tiltag.

Danskerne kalder det for ”erhvervsdrivendes samfundsansvar”. Med tiden har man set en udvikling inden for interessen omkring CSR.

Flere kunder og forbrugere samt interessenter lægger vægt på, at en virksomhed tager ansvar for fremtiden (miljø) og det sociale miljø.

Dette samfundsansvar bør virksomheder tage, da det er med til at øge virksomhedens konkurrenceevne og dermed også indtjeningen.

CSR er en stor del af virksomhedens værdi, specielt hvis CSR er forretningsdrevet, således at CSR er en del af måden virksomheden driver forretning på. Danske virksomheder er grundet globaliseringen begyndt at handle internationalt samt drive virksomheder i andre lande.

Derfor er det vigtigt at følge de internationale CSR-principper, især i et land som Danmark, hvor vi som borgere går op i velfærd, sundhed og miljø.

Når man arbejder med CSR, interagerer man med de interessenter en virksomhed har.

Her tales der oftest om leverandører, medarbejdere, ledelsen og myndighederne.

Et eksempel kunne være at lave bæredygtig emballage, at samarbejde med leverandører om bedre sociale vilkår, eller starte kurser op for at forbedre medarbejdernes relationer og forhold både på arbejdspladsen og mellem hinanden.

Mange virksomheder har allerede anvendt CSR og det ser man positive resultater af.

Vi ser yderlige mange informations reklamer der informere om CSR tiltag,netop fordi det tiltrækker kundens interesse. Et eksempel kunne være Arla, når de laver nye og mere bæredygtige mælkekartoner.

---

I mit afsnit “Food Waste” er det Salling Group som er afsenderen, samt har folk meget kendskab til deres butikker som Netto, Føtex og Bilka.

Alt hvad de udtaler sig for og omkring, kommer direkte fra dem selv, derfor er de meget troværdige. Salling Group vil gerne meddele og fortælle deres leverandører, aktionærer og medier, at de går ind for miljø og madspild i dette afsnit.

Rapporten er udgivet i år 2018 og har til formål at vise deres leverandører og interessenter, at de står indenfor miljøet madspild. Emnet madspild har mange forståelse for og kender til, i og med det er et logisk udbredt emne i store dele af verden: “As of 2019, we are starting to measure food waste in Netto in Germany, Poland and Sweden as well”. 2

Rapporten bygger meget på et simpelt og formelt sprog, så alle kan læse og forstå rapporten, uden at have viden inden for CSR.

Dog kan der opstå fagord undervejs, som kan være vanskelige at forstå. Salling Group benytter sig af en appelform ved navn logos. Logos opstår og fremtræder når det handler om data, som f.eks. statistikker tal og fakta:

“Bilka has reduced its food waste by 4,017 tonnes - i.e., 50%, while føtex has reduced its food waste by 7,003 tonnes, equal to 46.3%” 3 . I rapporten udnytter Salling Group logos, da de lægger meget vægt på statistikker over hvor meget madspild de har reduceret.

Det får læseren til at tænke, at det er logisk at madspild er et stort problem og det får også læseren til at indse at hvor meget madspild de har reduceret i CSR rapporten.

De henviser os til fakta, over hvor stor en del af mad de har ladet gået videre, så det ikke endte med madspild. I afsnittet vises der reduceringen af deres madspild fra år 2014-2018, samt en statistik af dette.4