Dokumentation Salling group | Rapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1- Salling Group og social ansvarlighed 3
- Redegør kort for Salling Groups historie. 3
- Redegør for hvad det vil sige at være en politisk forbruger. 3
- Find et eksempel på en af Salling Group mærkesager og uddyb denne. Giv dit bud på hvorfor denne mærkesag henvender sig til den politiske forbruger. 3
- Redegør for, om man er politisk deltagende, hvis man som kunde støtter op om mærkesagen fra ovenstående opgave 3. forklare om der er tale om institutionsbunden eller situationsbestemt deltagerform. 3
- vurder om WWF Verdensnaturfonden er en interesseorganisation eller en non-govern-mental organization (NGO). Og forklar ganske kort forskellen på de 2 typer af organisationer. 3

Opgave 2- Politik og ideologi 4
- Placer de politiske partier efter den traditionelle højre-venstre skala. 4
- Redegør for de 3 politiske hovedideologier og redegør kort for specielle kendetegn for alle 3 ideologier. 4
- Hvilke ideologier og holdninger ligger bag partierne i den nuværende regering? Du må gerne vælge nogle enkelte holdninger ud. 5

Opgave 3 – Det økonomiske kredsløb og økonomisk politik 6
- Redegør for opbygningen af det økonomiske kredsløb, hvori du forklarer sammenhængen med de forskellige sektorer. 6
- Vurder om regeringen skal føre stram eller lempelig finanspolitik, hvis de vil sætte gang i forbruget i samfundet til glæde for forbrugerne og for Salling Group. Redegør for begrebet 6
- Vurder hvilken politik staten vil bruge, såfremt de vil støtte Salling Groups 6
ide omkring pant på plastikposer. Uddyb dit svar. 6
- Giv et forslag til hvordan efterspørgslen på Salling Groups udvalgsvarer kan kickstartes via pengepolitik. Vis hvordan dit forslag vil påvirke det økonomiske kredsløb 6
- Redegør ganske kort for hvad BNP er samt hvordan Salling Group bidrager til det danske BNP 6

Opgave 4 – Globalisering og konkurrenceevne 7
- Forklar, hvad globalisering er, og hvorfor verden er blevet mere global de sidste 20 år. Giv et eksempel på, hvad der er sket inden for økonomisk, kulturel og politisk globalisering i den periode. 7
- Hvilke fordele og ulemper ser du for Salling Group i forhold til globalisering 7
- Redegør kort for begrebet outsourcing 7
- Forklar, hvad der forstås ved et lands konkurrenceevne samt hvilke faktorer, der påvirker konkurrenceevnen. 7
- Hvilke konsekvenser har det for Danmark, hvis vi ikke er konkurrencedygtige 7
- Forklar kort hvad betalingsbalancen er 7
- Hvorfor har det en positiv betydning for betalingsbalancen, at Danmarks konkurrenceevne er god. Uddyb dit svar. 7

Opgave 5 – Arbejdsforhold og social arv 8
- På det danske arbejdsmarked har vi den såkaldte ’hovedaftale’. Forklar ganske kort, hvad hovedaftalen går ud på 8
- Redegør for ’den danske model’ 8
- Forklar ganske kort begrebet socialisering. 8
- Redegør for de fem socialgrupper 8
- Vurder hvilken socialgruppe en kassemedarbejder i F.eks Bilka tilhører. Lav ligeledes en vurdering af en advokat i hovedafdelingen. 8
- Mennesker bliver socialiseret på mange platforme (steder). Redegør for de 3 typer af socialiseringsformer 8
- Vurder hvordan Salling Group kan være en del af socialiseringen 8
- Redegør for Pierre Bourdieus kapitaler samt habitus 8
- Som ungarbejder i Bilka er det ikke nødvendigt med en uddannelse. Hvilke af de 3 kapitaler vil Bilka efterspørge hos ungarbejderen ved ansættelsen 8

Uddrag
Salling Groups startede tilbage i år 1906. Virksom har udviklet sig meget og hurtigt siden. Som startede i Aarhus som var en lokal købmand (manufakturhandler. Som i dag er blevet en international Detailhandelskoncern ( en stor kæde indenfor butik)

I år 1948 åbnede den første del af Sallings store magasin. Efter ejeren døde d (Ferdinands) i 1953 overtog hans søn Herman Salling, hvor han ville gøre butikken bedre ved selve forretningen og begyndte at gøre det mere moderne, og ikke mindst udvide.

I år 1960 grundlage han Danmarks første supermarked (Føtex) og efter voksede det bare. Og blev det grundlaget for Salling Group.

---

Personlig frihed, som er at de syndes vi alle skal have trykkefrihed, ytringsfrihed, og fri til selv at vælge egen tro.

Økonomisk frihed, Privat ejendoms ret, altså vi har ret til at eje det vi køber, som fx vores egen bolig. Frihed for at konkurrer med andre virksomheder, hvis man er en virksomhed.

Så er der den hårde liberalist, som er 100% liberalist, som mener at det kun er starten af domstol og politi, folk skal tage ansvar. Hvis folk vil tage fx hash skal de selv tage ansvaret for det.

Den bløde liberalist. Som mener at starten skal tage sig af folks uddannelse, tage sig af de ældre, de svage. Forbedre sammenholdet, ved at hjælpe hinanden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu