Indholdsfortegnelse
Virksomhedsbeskrivelse
Salling Group’s påvirkning på det danske arbejdsmarkedet
Redegørelse om hvordan regeringen kan påvirke konkurrenceevnen i en positiv retning ved hjælp af økonomisk politik til gavn for Salling Group.
- Hvad er den negative påvirkning af at afgifter forsvinder eller momsen bliver sat ned?
- Du skal ligeledes redegøre for den valgte økonomiske politiks både positive og negative virkning på de samfundsøkonomiske mål.
- Redegør for det økonomiske pengekredsløb og forklar hvor vi finder Salling Group.
- Redegør for hvad der sker i pengekredsløbets sektorer, når væksten stiger i Tyskland.

Uddrag
Sailing Groups har stor indflydelse på det danske arbejdsmarked og dermed også en indflydelse på økonomien i Danmark.

De går meget op i mangfoldighed blandt deres medarbejdere og de udtaler selv at de føler sig forpligtet, som en stor arbejdsplads, til at være mangfoldige som virksomhed.

Salling Group repræsenterer over 120 forskellige nationaliteter blandt deres 53.000 medarbejdere, heriblandt er der 1090 medarbejdere som er flex eller skåne ansatte.

Deres store mangfoldighed og tusindvis af ansatte giver Salling Group en god position i forhold til det danske arbejdsmarkedet. Nedenfor er der en liste med repræsentative mål som gør at Salling Group har en positiv indvirkning på det danske arbejdsmarkedet.

---

Regeringen kan som udgangspunkt hjælpe Salling Group ved f.eks. at nedsætte den differentieret moms sats på fødevarer. Men de kan også vælge at indføre pant afgift på varer som f.eks Tyskland eller Sverige.

Sidstnævnte var der tale om for nogle år siden, i den daværende regering, men fik på det tidspunkt ikke stor opbakning fra befolkningen.

I Danmark havde vi en nøddeafgift frem til 1 Januar 2020 hvor det blev vedtaget i Folketinget, at denne afgift skulle afskaffes.

Hvilket for mange virksomheder, inklusiv Salling Group, har har betydet store besparelser administrativt og haft en positiv effekt på salget af nødder i Salling Group’s supermarkeder.

Førhen ville de fleste danskere køre til grænsen for at handle store mængder af nødder men det kan ikke længere betale sig da de danske supermarkeder nu kan konkurrerer på prisen.

Det er ikke kun nødder, som har fået et prisdyk. I 2017 valgte regeringen at indgå en aftale om en såkaldt grænsehandelspakke, som bestod af at der blev afsat 565 millioner kroner til at emballage afgiften på øl blev fjernet i hele landet og afgiften blev sat ned på sodavand.

Dette har haft en positiv indvirkning på Salling Group og deres supermarkeder da flere danskere vælger at handle lokalt i stedet for hos et naboland som Tyskland eller Sverige.