Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i LEGO GROUP.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Diskuter om udviklingen i gældsandelen er en fordel for LEGO GROUP.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat før skat ved beregning af pengestrømme for driftsaktiviteten.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilke vækststrategier LEGO GROUP anvender.

1.7 (6 %)
Vurder, hvordan LEGO GROUPs logistiske effektivitet påvirkes af, at virksomheden har fabrikker i flere verdensdele.

2.1 (3%)
Redegør for, hvilke metoder en virksomhed kan anvende til at beregne den optimale salgspris og afsætning.

2.2 (4 %)
Beregn den optimale salgspris for Heli-1.

2.3 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

2.4 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.5 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger højst må udgøre for at investeringen er lønsom.

2.6 (4 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke den kritiske værdi for de variable enhedsomkostninger, hvis ToyFactory ApS anvender den optimale salgspris. Se spørgsmål 2.2 og 2.5.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange ruller KA-20 og KA-30 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag ved produktion med BIO-00 under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

3.2 (4 %)
Vurder, hvor meget GrøntAlternativ A/S højst bør betale i merpris for en eventuel ekstra leverance på 900 kg BIO-00.

3.3 (4 %)
Da der stadig er knaphed på BIO-00, så kan GrøntAlternativ ikke øge produktionen uden at indkøbe mere BIO-00. Der er stor efterspørgsel efter denne råvare og det er muligvis ikke muligt, at få yderligere råvarer udover de 900 kg som de allerede har fået tilbudt. Derfor bør virksomheden ikke tage imod medarbejdernes tilbud om overarbejde.

3.4 (4 %)
Diskuter, om GrøntAlternativ A/S skal skifte fra BIO-00 til BIO-10.

4.1 (4 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilken transportform Gaming Equipment ApS bør vælge.

4.4 (4 %)
Diskuter, om Gaming Equipment ApS bør outsource lagerfunktionen.

Uddrag
I 2019 kunne legetøjskoncernen Lego fremvise en rekord omsætning på 38,5 mia. kr.. Selskabets investeringer og omkostninger påvirkede dog Legos bundlinje.

Investeringerne i 2019 er blandt andet gået til 150 nye butikker, digitalisering, produkter og e-handel.

Topchefen for Lego der tiltrådte i 2017 mener, at deres investeringer er begyndt at bære frugt og den øget omsætning og driftsresultat er et resultat af dette, selvom selskabet har investereret stort i digitalisering, nye butikker og nye kontorer i Dubai og Kina.

Lego sluttede 2019 af med et overskud på 10,8 milliarder kr. før skat og er en stigning på 2,3% i forhold til 2018.

Niels B. Christiansen nævner, at de i 2019 overpræsterede og Legos markedsandel voksede på deres største markeder. På trods af et daldende global marked så fik de øget deres omsætning i 2019.

---

Nettoomsætningen er steget med 10% fra 2017 til 2019, og stigningen i toplinjen skyldes virksomhedens investeringer i digitale løsninger, nye butikker, nye produkter og e-handel.

Disse investeringer er begyndt at bære frugt og deres markedsandel er vokset på deres største markeder og især på det kinesiske marked. Derudover har deres samarbejde med Disney påvirket toplinjen positivt, da det har udvidet deres målgruppe og salg.

Produktionsomkostningerne er steget med 5% fra år 17 til år 19 og kan skyldes at naturligheden i at disse omkostninger stiger i takt med at selskabet afsætter flere varer, da der dermed skal produceres mere.

At stigningen er mindre end omsætningen kan være et produkt af stordriftsfordele. Salgs- og distributionsomkostninger er tilsvarende steget og her med 17% fra år 17 til år 19 og er vokset perioden på grund af åbningen af nye butikker, hvilket øger virksomhedens lokaleomkostninger.

Derudover vil lanceringer af nye produkter som Lego IP-sæt Lego Hidden Side kræve salgsfremmende aktiviteter.