Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1.1 (10%):
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i IC Group A/S fra 2016/17 til 2018/19.
- Nettoomsætning:
- Vareforbrug:
- Andre eksterne omkostninger:
- Personale omkostninger:
- Af- og nedskrivninger:
- Anlægsaktiver:
- Varebeholdninger:
- Tilgodehavende fra salg:

Spørgsmål 1.3 (10%):
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19.

Spørgsmål 1.4 (5%):
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 2017/18 til 2018/19.

Uddrag
IC group A/S omsætningsreduktion var drevet af blandt andet af engroskanalen hvor færre ordre i Tiger os Sweden bidrog, omsætning fladt i alle koncernens brands.

Omsætningen i engroskanalen faldt med 12,7% i forhold til året 16/17, i retailkanalen faldt omsætningen med 7,6%

og same-store var faldet med 8% pga. negativ udvikling i de fysiske butikker, mens der var vækst i e-commerce kanalen. Antallet af butikker er faldet da Tiger of Sweden har lukket 4 butikker.

Bruttoresultat blev forbedret fra 16/17 til 17/18, denne forbedring er drevet af at i året 2016/17 var der højere end normale varelagernedskrivninger især i Tiger of Sweden.