Hans Just Group | Økonomisk udvikling | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har påvirket den økonomiske udvikling i Hans Just Group.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilke vækststrategier Hans Just Group benytter.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Hans Just Group for årene 2014/15 til 2016/17 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

1.4 (5 %)
Vurder, hvordan Hans Just Groups likviditet overordnet har udviklet sig i 2016/17 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.5 (5 %)
Vurder Hans Just Groups fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Hurraflag udgør ved udgangen af april måned i stk. og kroner.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

3.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 2018/19.

3.2 (5 %)
Beregn den forventede dækningsgrad for 2018/19.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden i Happy Mee A/S vil blive påvirket, hvis afsætningsstigningen i 2018/19 bliver mindre end de budgetterede 10 %.

4.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse og antal indkøb pr. år for SD-100.

4.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 4.1

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan indførelsen af et sikkerhedslager vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

4.4 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet vil blive påvirket, hvis Papemballage A/S vælger at indkøbe SD-100 hos den ungarske producent.

Uddrag
Der står beskrevet i de to tekster hvordan at de har valgt at træde ind på det polske marked i 2016, og at de endvidere i 2017 valgte at introducere vin og spiritus på dette marked

som ellers er relativt ukendt for virksomheden, da de førhen har holdt sig til at sælge deres varer til de nordiske markeder.

Dette beskrives som et tiltag der har bragt virksomheden stor succes og udviklet dem i en positiv retning, hvilket også kan ses på virksomhedens varesalg

som er steget fra 1.197.228.000 kr. i regnskabsåret 15/16 til 1.250.964.000 kr. i 16/17, hvilket gør dette forhold til et af de væsentligste, når der tales om virksomhedens økonomiske udvikling.

---

Hans Just Group benytter sig af vækststrategien markedsudvikling, som kan ses ved at virksomheden har haft deres fokus på at importere spiritus til de nordiske lande Danmark

Norge og Sverige, men at de i 2016 valgte at træde ind på det Polske marked, altså har virksomheden valgt at beholde de samme produkter i denne omgang

men til gengæld træde ind på et nyt marked, hvilket er karakteriserende for vækststrategien markedsudvikling.

Derudover står der i teksten ”Rekordsalg og stort overskud til spritfamilie i jubilæumsår” at løftet af deres overskud, kan skyldes hvordan man er begyndt at se på de nordiske markeder som ét samlet marked

og ikke fokusere forskelligt på de tre nordiske lande Danmark, Norge og Sverige. Virksomheden har altså øget deres overskud, ved at bruge vækststrategien salgsudvikling

da de ikke har tilført nogle nye produkter og er blevet på det samme marked, dog hvor de ser anderledes på det nuværende marked.

Man kan til slut i teksten ”Rekordsalg og stort overskud til spritfamilie i jubilæumsår” læse hvordan at virksomheden benytter sig af endnu en vækststrategi i 2017.

De er begyndt at introducere vin og spiritus på det polske marked, der ellers tidligere har været domineret af vodka, men iblandt de spiritusser som Hans Just Group har introduceret til det polske marked

som de trådte ind på året før i 2016, kan virksomheden allerede se hvordan at især whisky er en stor succes. Det ses altså her at virksomheden benytter sig af vækststrategien diversifikation

da de er på et relativt nyt marked, og man kan læse at de har introduceret nye produkter til dette nye marked, altså produkter som er nye for det marked som virksomheden er trådt ind på.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu