Indledning
Ligesom mange andre lande blev Danmark ramt af en finanskrise i slutningen af 00’erne. Hele Danmark blev dog først reel set ramt i 2009. Den har haft store konsekvenser for udviklingen af den danske økonomi og væksten i Danmark.

Jeg vil lave en komparativ analyse af tabellerne og figurerne i bilag A1. Ud fra det vil jeg undersøge udviklingen af Danmarks økonomi og vækst i perioden 2007-2015, og hvilke årsager der har været.

Uddrag
I Danmark var der højkonjunktur i årene 2007-08. Efterspørgsel var på sit højeste, forbrugerne bruger mange penge, og BNP’en og beskæftigelse var relativ høj. Husholdningerne bruger, mere end deres disponible indkomst kan kapere1.

Deres forbrug var derfor delvist lånefinansieret. Det havde bankerne ikke noget problem med. De vil gerne låne penge ud til forbrugerne, da de havde en forventning om, at de med stor sikkerhed kan tjene penge på det.

Højkonjunkturen gjorde, at arbejdsproduktiviteten i den private sektor var faldet, fordi virksomheder ansætter flere end nødvendigt. Det skyldtes, at de private virksomheder havde mange penge mellem hænderne at gøre godt med. Derfor ansætter de, flere end der måske var behov for.

Derudover investere virksomheder også flere af deres penge for at øge arbejdsproduktiviteten. Det kan ske gennem fysisk udvidelse arbejdspladser, ny teknologi, eller at man kompetenceudvikler deres medarbejder.