Aarstiderne, Grilleksperten & Coffee’n’Cake | Terminsprøve VØ

Opgavebeskrivelse
1.
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Aarstiderne A/S anvender.
Udarbejd en analyse af konkurrencesituationen i branchen for måltids- og madkasser.
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Aarstiderne A/S for årene 2014 – 2016 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne. Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.
Vurder Aarstidernes A/S’ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.4.

2.
Forklar, hvordan Grilleksperten A/S kan forbedre sin leveringsservice for kul.
Beregn den optimale indkøbsmængde samt antallet af indkøb pr. år for stegetermometret. De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 3.
Vurder, om Grilleksperten A/S kan anvende Wilsons formel ved indkøb af stegetermometre og kul.

3.
Beregn de variable enhedsomkostninger pr. dragt. De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.
Beregn dækningsbidrag pr. dragt og dækningsgraden.
Beregn, hvor mange dragter der skal afsættes, for at reklameomkostningerne er dækket.
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis kursen på canadiske dollars stiger.

4.
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for Coffee’n’Cake ApS for 2016/2017. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 5. Skabelon til resultatopgørelsen findes i bilag 6.
Opstil en balance pr. 30.06.2017 for Coffee’n’Cake ApS. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 5. Skabelon til balancen fremgår af bilag 7.
Forklar, hvordan den lavere værdi på varelageret påvirker virksomhedens resultat, egenkapital og likviditet.

Uddrag
Afkastningsgrad viser, hvor meget man opnår i forrentning af den investerede kapital. Afkastningsgrad skal helst ligge på 8-10%. I 2014 lå afkastningsgrad på 42,1%, det er mere end acceptable. I 2015 stiger den til 49,7%, som er endnu bedre. I år 2016 faldt den dog med lidt til 45,0%.

Afkastningsgraden er i den høje ende, som er meget acceptabelt. Udviklingsretningen ser fin ud for Aarstiderne, men den er bedst fra 2014-2015. Afkastningsgrad er stigende, hvilket er positivt, og især hvis den hvis den forholder sig sådanne.

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver tilbage i indtjening, når virksomhedens driftsomkostninger er dækket. Overskudsgraden viser også om virksomheden er god til at tilpasse sine omkostninger til indtægterne. Aarstidernes overskudsgrad steg med 1,2% fra 2014 til 2015. Aarstidernes overskudsgrad er steget over de 2 år, dog med et lille fald det sidste tredje år. Overskudsgraden ligger på middel niveau på de 8-9 %. Det skyldes omsætningen som er steget over de 3 år.

Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor stor en aktivitet (omsætning) der er skabt i virksomheden på grundlag af den investerede kapital (aktiverne). Aarstidernes aktivernes omsætningshastighed ligger godt. Aktivernes omsætningshastighed er stigende fra 2014 til 2015, den stiger 0,17 % og falder dog med 0,10 % det sidste år.

Gældsrenten viser hvor meget man betaler i rente af sine gældsforpligtelser. Gældsrenten i 2014 lå på 4,1%, hvilket er højt, men i 2015 falder den gevaldigt ned på et rigtig flot niveau 0,3%. Dette vil sige Aarstiderne ikke betaler så meget i rente af deres gældsforpligtelser i forhold til de tidligere år.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu