Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Aarstiderne A/S med udgangspunkt i det vedlagte materiale.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden falder fra 40,4 % i 2016 til 14,7 % i 2018. Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilke/-n konkurrencestrategi Aarstiderne A/S anvender.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilke nøgletal ud over CO2-aftryk, Aarstiderne A/S kan anvende i virksomhedens miljø-rapportering.

2.1 (10 %)
Opgør Møbelhuset A/S’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne juli til november ved køb og salg af sofaerne.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af sofaer udgør i stk. og kr. ved udgangen af november måned.

2.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af sofaerne påvirker indtjening og likviditet i september måned.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for et kilo slik.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. kg, dækningsbidrag i alt samt dækningsgraden.

3.3 (5 %)
Beregn hvor meget slik, der skal sælges for at avisannoncen kan betale sig.

4.1 (10 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse og balance for virksomheden. Der findes skabeloner til resultatopgørelse og balance i bilag 5 og bilag 6. Der skal ikke udarbejdes noter.

4.2 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke virksomhedens resultat og egenkapital, hvis en af virksomhedens kunder går konkurs og ikke kan betale deres gæld til virksomheden på 150.000 kr.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
1. Siden har Aarstiderne A/S startet leverancer til Sverige - påvirker virksomhedens nettoomsætning, men kræver fx også flere anlægsaktiver og varebeholdninger vil stige

2. og Tyskland (Tyskland blev dog opgivet igen efter kun et år). - negativ påvirkning til virksomhedens nettoomsætning og stigning i personale omkostninger


3. Ud over leverancer af måltidskasser var der tæt på 20.000 spisende gæster til arrangementer rundt om i landet, - godt for virksomhedens nettoomsætning

4. Aarstiderne har bl.a. gårdbutik på en af deres to gårde, og man driver en cafe på Nordhavn i København. - dette påvirker også virksomhedens nettoomsætning, men giver også højere personaleomkostninger og et højere vareforbrug


5. for nyligt udvidede Nemlig sit sortiment med netop måltidskasser, Simple Feast, en investering på intet mindre end 78 millioner kroner - kan have en negativ effekt på aarstidernes nettoomsætning

6. Kraftigt snefald i februar gav forsinkelser i levering af måltidskasser og derfor fald i omsætningen sidst på vinteren, derefter fulgte rekordhøje temperaturer i foråret, sommer og efterår, som fik kunder til at sætte abonnementer på pause eller helt afmelde dem - påvirker nettoomsætningen at kunderne hopper fra og af- og nedskrivninger hvis vejret har skadet maden og de derfor måtte nedskrive