Aarstiderne A/S | VØ Case Opgave

Indledning
Aarstiderne A/S anvender fokuseret differentiering, da Aarstiderne A/S sælger et unikt produkt til en lidt mindre andel af markedet. Der opbygges præferencer hos kunderne, som gør det muligt at opnå lidt høje salgspriser, og dermed skaber de en relativ god indtjening i virksomheden. I dag går det stærkt i konkurrencen, da måltidskasser bliver mere populær med tiden. Virksomheden fik i år 20016 opnået det største omsætningsfremgang.

Indholdsfortegnelse
1.1 VURDER, HVILKEN KONKURRENCESTRATEGI AARSTIDERNE A/S ANVENDER. 1
1.2 UDARBEJD EN ANALYSE AF KONKURRENCESITUATIONEN I BRANCHEN FOR MÅLTIDS- OG MADKASSER. 1
1) LEVERANCE 1
2) KUNDER 2
3) POTENTIELLE INDTRÆNGERE 2
4) SUBSTITUERENDE PRODUKTER 2
1.3 UDARBEJD EN ANALYSE AF 1) RENTABILITETEN OG 2) INDTJENINGSEVNEN FOR AARSTIDERNE A/S FOR ÅRENE 2014 – 2016 MED UDGANGSPUNKT I NØGLETALLENE OG ARTIKLERNE. 3
1) RENTABILITET 3
2) INDTJENINGSEVNE 4
1.4 VURDER, HVORDAN ÅRSTIDERNES A/S’ LIKVIDITET OVERORDNET SET HAR UDVIKLET SIG I 2016 OG FORKLAR, HVILKE VÆSENTLIGE FORHOLD DER HAR VÆRET ÅRSAG TIL UDVIKLINGEN. 6
1) DRIFT 6
2) INVESTERINGSAKTIVER 6
3) FINANSIERINGSAKTIVITET 6
4) ÅRETS PENGESTRØM 7
1.5 VURDER ÅRSTIDERNES A/S’ FREMTIDSUDSIGTER MED UDGANGSPUNKT I BESVARELSEN AF SPØRGSMÅL 1.1 – 1.4. 7
3.1 BEREGN DE VARIABLE ENHEDSOMKOSTNINGER PR. DRAGT. 7
3.2 BEREGN DÆKNINGSBIDRAG PR. DRAGT OG DÆKNINGSGRADEN. 8
3.3 BEREGN, HVOR MANGE DRAGTER DER SKAL AFSÆTTES, FOR AT REKLAMEOMKOSTNINGERNE ER DÆKKET. 9
3.4 FORKLAR, HVORDAN DÆKNINGSGRADEN PÅVIRKES, HVIS KURSEN PÅ CANADISKE DOLLARS STIGER. 10
4.1 OPSTIL EN ARTSOPDELT RESULTATOPGØRELSE FOR COFFEE’N’CAKE APS FOR 2016/2017. DER SKAL IKKE UDARBEJDES NOTER. 11
4.2 OPSTIL EN BALANCE PR. 30.06.2017 FOR COFFEE’N’CAKE APS. DER SKAL IKKE UDARBEJDES NOTER. 12
4.3 FORKLAR, HVORDAN DEN LAVERE VÆRDI PÅ VARELAGERET PÅVIRKER VIRKSOMHEDENS RESULTAT, EGENKAPITAL OG LIKVIDITET. 12

Uddrag
Omsætningen i virksomheden er steget i perioden, fra år 2014 fra 367.604 t.kr. til år 2016 til 566.648 t.kr. Omsætnings indekstal er steget fra år 2014 til år 2016 med 54%. Hvilket er godt for virksomheden, da de har tjent næsten dobbelt så meget på deres nettoomsætning i perioden.

Aarstiderne har en stor fremgang i deres omsætning. I år 2016 opnåede de nemlig den største omsætningsfremgang inden for de seneste frem år. Deres indtjening er forbedret, da virksomheden fik et driftsoverskud (EBIT) på 49 mio. kr.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialerene er steget i perioden, fra år 2014 fra 182.613 kr. til år 2016 til 285.423 kr. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialernes indekstal er steget fra år 2014 til år 2016 med 56%.

På en uge er der ca. 400.000 forbrugere af måltidskasserne, der skal have tilsendt en måltidskasse med alle råvare i. Virksomheden samarbejder med 300 gårde herhjemme og i Europa, for at få de økologiske råvarer til deres måltidskasser, samt de ingredienser der skal bruges.

Andre eksterne omkostninger er steget i perioden, fra år 2014 fra 85.688 kr. til år 2016 til 129.326 kr. Andre eksterne omkostningers indekstal er steget fra år 2014 til år 2016 med 51%.

Personaleomkostninger er steget i perioden, fra år 2014 fra 64.107 kr. til år 2016 til 94.307 kr. Personaleomkostningers indekstal er steget fra år 2014 til år 2016 med 47%. Det vil betyde virksomheden har fået ansat flere medarbejder i virksomheden og skal derfor bruge flere på personale-omkostninger. Der er i år 2016 ansat 189 medarbejdere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu