Opgavebeskrivelse
1. Karakteriser kort Dan Cakes målgruppe(r) på det danske marked. 

2. Analyser Dan Cakes interne forhold. 

3. Analyser købsadfærden for køb af kager på B2C markedet. 

4. Diskuter Dan Cakes anvendelse af parameteren produkt. 


Uddrag
For at analysere Dan Cake A/S’s interne forhold, vil jeg tage et kig på virksomhedens værdikæde, hvor jeg til slut i dette spørgsmål

vil udarbejde en (SW)OT-analyse (Strengths & Weakness), hvor jeg vil tage udgangspunkt i analysen af virksomhedens værdikæde.

Værdikæde-analyse
Virksomhedens værdikæde består af en række aktiviteter. Under disse aktiviteter optræder ni forskellige punkter, der til sammen skaber værditilvækst for virksomhedens produkt/produkter.

Alle disse aktiviteter inddeles i to forskellige hovedkategorier, støtteaktiviteter og primære aktiviteter. De primære aktiviteter deles yderligere i to, hvor up-stream aktiviteter, samt down stream aktiviteter opstår.

Primære aktiviteter:

Indgående logistik:
Denne post i værdikæden udgør modtagelse og lagering af de varer, der er blevet indkøbt samt komponenter.

Dan Cake A/S har afdelinger, der varetager sig disse aktiviteter. Disse afdelinger, er til rådighed til benyttelse af opbevaring af bagepulver, mel, sukker, og alle andre råvarer, der indgår i produktionen af de kager, som virksomheden producerer.

Ud over modtagelse og opbevaring af råvarer mm, har Dan Cake A/S også afdelinger, hvor der opbevares plastik, osv. der benyttes til produkternes emballage.

Produktion:
Under dette punkt finder vi bl.a. designudviklingen, og de aktiviteter, der omfatter selve produktionsprocessen af varen.

Virksomheden har netop investeret i en ny produktionslinje, der giver dem mulighed for at udvide deres nuværende produktionskapacitet med 20%.

Dette skaber kæmpe værdi for Dan Cake A/S, da de med denne investering, kan producere mere.

Ud over denne afdeling, har virksomheden en afdeling ansat, der udelukkende bruger tid på udvikling af eksisterende produkter og nye produkter.

Virksomheden har derudover også en kvalitetsafdeling, der bidrager med meget værdi til produktionen. Afdelingen her, beskæftiger sig med at teste produkternes kvalitet og udvikle nye.

En faktorer, der også skaber værdi for virksomheden, er at Dan Cake A/S selv producerer glasur, creme og marmelade , for netop at sikre sig, det korrekte indhold, og den ensartet kvalitet i hvert produkt.