Opgavebeskrivelse
Opg 1:
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
Interne:

1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
Interne:

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
Interne:

1.4 Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Opg 2:
2.1 Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opg 3:
3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opg 4:
4.1 Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Interne:
50% stigning i omsætning fra 2015/16 til 2017/18 har bidraget til omsætningen positivt.

Tilpassende sortiment har påvirket omsætningen positivt da det gør at kunderne kan finde lige det de leder efter året rundt og salgsfremmende omkostninger negativt da de hele tiden skal reklamere for de nye produkter i sortimentet året rundt og dermed mange gange da de hele tiden skifter produkterne ud.

Rimeligt prisniveau har påvirket omsætningen positivt grundet de kan matche konkurrenternes priser og dermed vælger kunderne dem fremfor andre.

Unik kundeoplevelse har påvirket omsætningen positivt da tilfredse kunder altid vender tilbage dermed en øget omsætning da der bliver skabt kundeloyalitet

Et nyt og afslappende univers at komme ind i har påvirket omsætningen positivt da flere kunderne vil vælge deres butikker fremfor andre detailhandlere og eksterne omkostninger negativt (flotte butikker, indretningen, placering mv.)

da indretning i butikkerne koster meget og de samtidig også går meget op i at det skal være unikt og ikke bare en ”almen” detail indretning, samt placeringer på deres butikker koster mere i leje.

Flere butikker har påvirket anlægsaktiver positivt grundet flere butikker, eksterne- og personale omkostninger da det giver flere omkostninger ift. Ansatte og lokale omkostninger mv.

Eksterne:
Samarbejde med lokale partnere/folk har påvirket omsætningen og anlægsaktiver positivt (flere butikker) og dermed forøget omsætning og kendskabsgrad dermed større målgruppe.

Taget større finansielt ejerskab og derved risiko har påvirket omsætningen positivt da flere butikker har forøget omsætningen, eksterne omkostninger negativt da det koster at tage finansielt ejerskab i en fysisk butik og anlægsaktiver positivt da flere butikker øger anlægsaktiverne.

Franchise koncept, har påvirket anlægsaktiverne positivt grundet flere butikker.
Ekspansion til andre lande har påvirket omsætningen positivt da det giver større kendskabsgrad og større målgruppe og dermed verdensomsætning.

Gode placeringer af butikker, velhavende mennesker samt samfund har påvirket omsætningen positivt da folk har flere penge på de givne placeringer og eksterne omkostninger negativt da attraktive placeringer er lig højere lokale omkostninger.

Story Telling har påvirket omsætningen positivt da det er med til at styrke deres kendskabsgrad og dermed får de flere kunder.

Impulskøbs varer har påvirket omsætningen positivt da impulskøb er en stor del af deres strategi og omsætning kommer igennem impulskøb.