Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indekstal for indtjeningsevne:
- Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Indekstal for indtjeningsevne:
- Indekstal for kapitaltilpasningsevne:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde enårsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS.Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Uddrag
Først og fremmest er et meget hovedsageligt punkt, der har haft stor betydning for Søstrene Grenes kæmpe økonomiske udvikling, nemlig deres enorme udvidelse af nye butikker rundt omkring i verden, med deres nye ekspansion af butikskæden har de i dag 217 butikker fordelt på 15 markeder i Vesteuropa og Japan har de skabt en omsætning med en stigning på næsten 50% til tæt ved 900 mio. kr.

Sammen med ekspansionen af butikskæden ændrede de for ca. 3 år siden skiftede de taktik og nogle steder gik de sammen med de lokale folk og tog del i risikoen ved åbningen af nye butikker, for ved selv at tage et finansielt ejerskab har Søstrene Grene nu lettere ved at skabe lokale partnerskaber og det har været en vigtig succesfaktor inden for deres økonomiske udvikling.

---

Set ud fra overstående skema ses det at Søstrene Grene har en stigende overskudsgrad den er nemlig steget 1,4 procentpoint og den er steget med 12,28 procent i perioden 2015/16 til 2017/18 som man også kan sige som at de har forbedret deres indtjeningsevne.

Virksomhedens Nettoomsætning er jo steget med hele 104%. Virksomhedens vareforbrug er i samme periode steget med 73%.

Denne udvikling har påvirket overskudsgraden positivt, idet denne procentvise stigning er lavere end omsætningens stigning på 104%.