Nordex Holding AS | VØ opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Virksomhedsanalyse
- Artikler:
- Internt materiale:
- Nøgletal:

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (7 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.6 (5%)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Opgave 2
Virksomhedens rapportering

2.1 (6 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for Larsen Møbler A/S for 2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (7 %)
Opstil en balance for Larsen Møbler A/S pr. 31.12.2015. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Forklar forskellen på kontiene ”afskrivninger på biler” og ”akkumulerede afskrivninger på biler”.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for Boat Trailer 305.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidrag pr. stk. og dækningsgraden for Boat Trailer 305.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange Boat Trailer 305 der skal afsættes, for at omkostningerne til reklamefremstødet bliver dækket.

3.4 (5 %)
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

Opgave 4
Indtjening og likviditet

4.1 (10 %)
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

4.3 (5 %)
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned.

Uddrag
Nordex Holding A/S (Nordex Food Gruppen) producerer og handler med hvide oste og andre mejeriprodukter, som sælges til detail-, industri- og cateringkunder over det meste af verden.

Keld Houen Pedersen stiftede Nordex Food i 1984, der samme år opkøbte Nørager Mejeri, som på det tidspunkt fremstillede Lurpak smør og gul ost til EU-markedet.

Virksomheden begyndte efter kort tid at fremstille hvid ost. I dag har virksomheden tre mejerier beliggende i Danmark, Østrig og Rumænien, hvor der produceres oste.

Nordex Food Gruppen har et af verdensmarkedets bredeste sortimenter af hvide oste fordelt på en række varemærker som fx Akadia og Taverna.

Virksomheden forhandler også andre mejeriprodukter af høj kvalitet, der fremstilles af udvalgte leverandører i fx Grækenland, Cypern og Italien.

---

Virksomhedens indtjeningsevne er forringet i perioden, idet overskudsgraden er faldet fra 3,7% i 2016 til 2,2% i 2018. Det svarer til et fald på 1,5 procentpoint.

Overskudsgraden er faldet i perioden grundet at indekstallene for nettoomsætningen er steget med 22% fra 2016 til 2018, hvilket er en lidt mindre stigning i forhold til indekstallene for omkostninger som er på 27% for vareforbrug, 4% for andre eksterne omkostninger og 18% for personaleomkostninger.

Dermed er resultatet før finansielle omkostninger forringet fra 2016 til 2018, fordi langt flere omkostninger skal fratrækkes nettoomsætningen i udregningen af resultat før finansielle omkostninger. Desuden er der også sket et fald i finansielle indtægter.

---

Larsen Møbler A/S producerer og sælger designermøbler. Mange af bordene og stolene er designet af bl.a. Wegner og Klint.

Virksomhedens produkter kan købes ved en række forhandlere over hele verden. De primære kunder er i dag møbelforretninger, hotelkæder og restauranter.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten pr. 31.12.2015 har økonomichefen udskrevet en saldobalance. Se bilag 2. Det oplyses, at den kortfristede del af det langfristede lån udgør tkr. 1.400.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu