Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Omsætningen er steget 104 procent i analyseperioden fra basisåret 2015/16 til 2017/2018 Omsætningen er hovedsageligt blevet påvirket positivt pga.

Søstrene Grene har skruet op for etablering af nye butikker, og skiftede taktik, hvor de flere steder går sammen med lokale folk og tager del i risikoen ved åbning af nye butikker.

Det har blandt andet været muligt, da ejerne har taget finansielt ejerskab af Søstrene Grene, og kan nu lettere få de lokale partnere med på ekspansion af butikskæden.

Den fokuseret strategi og impulskøbs venligt butikslayout følger trenden blandt kundesegmentet, som yderligere har boostet omsætningen.

Vareforbruget er steget 73 procent i analyseperioden fra basisåret 2015/16 til 2017/2018 Det største forhold der har forårsaget en stigning på 73% i vareforbrug i løbet af analyseperioden er stigningen i omsætningen, da der er kommet mange flere butikker.

I 2014 skiftede Søstrene Grene strategi og image fra en forretning med dimser fra udlandet til et
mere stilsikkert image med egne designprodukter og efterspurgte kollektioner, som har resulteret i en stigning i vareforbrug.