Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
Interne

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
Interne

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
Interne

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
I regnskabsåret 2017/18 omsatte Søstrene Grenes Holding ApS for 894 millioner kroner. Men overskuddet før skat var 103 millioner kroner.

Det har de blandt andet haft fordi de har tidoblet antallet af fysiske butikker, de har netop åbnede butik nummer 200, og er nu ude i 16 lande rundt om i verden.

Det kommende år forventer de at åbne yderligere 150 butikker. Den høje vækst skyldes effektiv story telling og godt design .

Søstrene grene har haft god succes med deres koncept med labyrintagtige gange med klassik musik og dæmpet lys. Det koncept har de nemlig i alle deres butikker verden rundt.

Søstrene Grene er meget fokuseret på at de skal forny sig hele tiden. De vil ikke låse sig fast på en kategori, de vil gerne blive ved med at forny sig, så der ikke er nogen konkurrenter som kan komme ind og lave det samme.

---

Søstrene Grene har været rigtig gode ekspandere sig. De har 217 butikker på 15 markeder i Vesteuropa og Japan, også at åbne 150 nye butikker i det kommende år.

De har fået at skabe et godt koncept som folk kan lide, konceptet adskiller sig fra branchen, og gør dem mere attraktive end deres konkurrenter.

Alt det formået at skabe end bedre vækst og overskud end de senere par år. Det har gjort at deres indtjeningsevne er steget gevaldigt.

På grund af det har vi set en stigende vækst i omsætningen, som skyldes de nye butikker som er med til at putte mere likviditet i kassen.

Vareforbrug, Anlægsaktiver, tilgodehavender for salg og varebeholdning er også steget på grund af den stigen omsætning som har gjort at de har haft brug for flere vare som har påvirket varebeholdningen og vareforbrug positivt. Flere salg som har fået tilgodehavender fra salg til at vækste.

Alle de nye butikker har gjort at de har haft brug for nye anlægsaktiver. Deres personale omkostninger, eksterne omkostninger og afskrivninger er også steget på grund af alle de nye butikker, som har gjort at deres afskrivninger er steget.

Eksterne
Trods detail branchen er faldende og den stigende interesse for nethandel, så formår Søstrene Grene stadig vækste og fornedre deres omsætning. Trods det så har det været med til at sænke Søstrene Grenes vækst en smule.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

Fra 2015/16 til 2016/17 faldt overskudgraden 3,6 procent, trods et større overskud end året forinden, så var omkostningerne steget for meget, som gjorde at overskudgraden faldt.

Fra 2016/17 til 2017/18 steg overskud graden med 5 procent, som skydes en høj nettoomsætning på 893 millioner kroner.

Så har de også fået styr på deres omkostninger så de til sidst kan ende ud med en overskudgrad på 12,8 procent i 2017/18.

Aktivernes omsætningshastighed har været stigende alle årene. Det skyldes de stigende nettoomsætning som er blevet fordoblet på to år. Trods at aktiver i alt også er steget så er nettoomsætningen steget mere, derfor er aktiverne omsætningshastighed stigende.