Indholdsfortegnelse
Del 1
- Virksomhedens interne forhold
- Virksomhedens eksterne forhold

Uddrag
Søstrene Grene gør brug af et årstidsbestemt sortiment, hvilket vil sige, at det ikke er særlig ofte, at deres produkter bliver solgt på et andet tidspunkt, end produkterne er beregnet til.

Det årstidsbestemte sortiment kan have både positive og negative konsekvenser for virksomheden. Det kan påvirke virksomheden negativt, at de risikerer at have mange varer, der aldrig bliver solgt.

Det kan dog også have en positiv påvirkning for virksomheden, at de kører med et årstidsbestemt sortiment, da konkurrenterne kan få svært ved at lave substituerende produkter, når der hele tiden bliver skiftet ud.

---

Søstrene Grene befinder sig udelukkende i detailbranchen, hvilket kan resultere i tabt omsætning. Flere og flere folk er begyndt at købe ting fra internettet,og denne tendens er kun blevet forøget af den igangværende pandemi.

At måtte lukke sine butikker, som denne pandemi har resulteret i, har med stor sandsynlighed også været hårdt for virksomheden, da de ikke har haft salg på nettet.

Det vil med stor sandsynlighed også have eftervirkninger, når butikkerne genåbnes, da forbrugerne formodentlig også i fremtiden vil handle på nettet i en endnu højere grad end før.