Søstrene Grene | Analyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.
- Eksterne:
- Interne:

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

Eksterne:
Søstrene Grene kan ikke styre alt. Dette gælder deres kunder. De kan gøre alt for at lokke kunder til men de kan ikke tvinge dem til at komme.

Der er flere der går på nettet og handler men stadig formår Søstrene Grene at få et overskud uden e-handlen. De kan ikke være sikker på at kunderne vil holde sig loyale til deres butik hvis de ikke på et tidspunkt går på e-handel markedet.

Interne:
Design Kollektionen har været en kæmpe bonus for Søstrene Grene, men de vil stadig ikke blive en interiørbutik.

Som Mikkel grene udtaler, så vil de ikke være en fastlåst virksomhed hvor konkurrenterne hurtigt kan rykke ind og skabe konkurrence ved at gøre præcis det samme.

Søstrene Grene holder sig åben for alle kategorier så de hurtigt kan rykke videre hvis der er kategorier som vil give stor succes. De vil dog ikke glemme deres koncept.

Gik fra 20 til 150 butikker og nu er planen at komme helt op på 200 butikker. Selvom at der er flere og flere der går over til e-handel, fortsætter Søstrene Grene med at åbne fysiske butikker.

De ved godt at der er færre mennesker i gaderne og i indkøbscentre, de er presset og det skaber høje krav, men de har stadig formået at øge deres omsætning med 50%.

Søstrene Grene vil ikke gå over på e-handel da deres koncept er de fysiske butikker som skaber en bestemt stemning, nemlig Storytelling som giver kunderne en enestående oplevelse.

Man går i Søstrene Grene for at få en oplevelse og blive inspireret, hvilket de ikke kan overføre til e-handel.

Nu er Søsterne Grene kommet ud i mange lande fordelt over hele verdenen. Deres butikker er i Danmark, Norge, Sverige, Island, Holland, Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Nordirland, Irland, Østrig, Japan, Schweiz og Færøerne og lige meget hvilket land man er i så får man samme stemning og oplevelse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu