Indholdsfortegnelse
Del 1 - Søstrene Grene
1.1 Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4 Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5 Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Del 2 - Bolighuset ApS
2.1 Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Del 3 - House-Engros A/S
3.1 Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Del 4 - Stine Justesen
4.1 Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Deres interne forhold i virksomheden der har haft den største betydning for deres økonomiske vækst er åbningen af flere butikker.

De interne forhold er dem Søstrene Grene kan være med til at styre, og det har de gjort godt. Vi kan ud fra materialet til søstrene Grene se at de næsten har 10 dobbelt antallet af butikker de seneste år, det har fået deres omsætning til næsten at blive for dobbelt af hvad den var før.

Og har haft en positiv udvikling på deres økonomiske vækst, samtidig er der dog omkostninger ved at åbne de nye butikker på posterne med personaleomkostninger og vareforbruget.

Er en af deres stærke sider i de interne forhold er også at være ekstremt design bevidste og være med på de nyeste tendenser.

De har også bevidst lagt sig i en prisklasse de fleste forbrugere kan være med på, men uden at gå på kompromis med et pænere valg af design, her adskiller Søstrene Grene sig meget fra en virksomheden som fx tiger som sælger flere små dimser.

Det har også været økonomisk for Søstrene Grene når de producere i store omgange og derfor opnår den billig indkøbspris, så de kan holde priserne nede i butikkerne.

Virksomheden har også oplevet en positiv vækst da de begyndte at lave mere lokale partnerskaber der hvor butikkerne var beliggende for at gøre det mere lokalt.

Deres eksterne forhold i virksomheden der har haft den største betydning for deres økonomiske vækst er deres konkurrenter, deres største konkurrenter er virksomheder som flying tiger, bolia, IKEA og andre små indretningsbutikker.

Konkurrenterne er et eksternt forhold virksomheden ikke selv kan styre indefra. Især flying tiger har en af Søstrene Grenes største konkurrenter da de har meget af det samme produktsegment.

Dog adskiller Søstrene Grene sig ved at være mere design bevidste og have produkter i en lidt højere kvalitet.

---

Den overordnet udvikling for søstrene grenes likviditet har været negativ i 2017/2018, fordi likviditeten er hvor mange penge virksomheden har til rådighed og den er faldet i takt med at de har inverteret i at åbne flere nye butikker rundt omkring.

Det kan vi især se under deres køb af materielle anlægsaktiver på 116.773 kr. Deres samlet pengestrøm for investeringsaktivitet er hermed også endt negativ på -67.156 kr.

Samtidig er den mest i øjenfaldende faktor inden for finansieringsaktiviteten at de mangler at afdrage 66.149 kr. af et lån.

Et lån som bliver betalt af mens virksomheden arbejder, som jeg formoder er gået til etablering af de nye butikker virksomheden har åbnet.

Det får den samlede penge strøm til at ende på -12.569 t.kr. som Betyder at Søstrene Grene har haft en negativ udvikling i deres likviditet i 2018/2018, men har gjort det af aktivt valg for at få en større omsætning og overskud i fremtiden med flere butikker. Dog er likvide beholdninger i plus på 16.847 kr.