Opgavebeskrivelse
Udarbejd en Business Model Canvas-model af virksomheden Søstrene Grene og forklar hvilke dele af virksomhedens BMC, der især er vigtig for Søstrene Grenes succes.

Indholdsfortegnelse
Business Model Canvas - Søstrene Grene:
1. Diskuter følgende udsagn:
• En af fordelene for Søstrene Grene ved at anvende franchisekonceptet er, at de har fuld kontrol over butikkerne.
• Søstrene Grene er en born-global virksomhed.
• Ved analyse af kundernes købsadfærd er det bedst at benytte en kvalitativ dataindsamlingsmetode.

2. Identificér en væsentlig udfordring for Søstrene Grenes fremtidige vækstplaner. Diskuter mulige løsninger af den valgte udfordring.

Uddrag
Med udgangspunkt i Søstrene Grenes BMC, kan man konstatere, at produktudvikling har været et afgørende element for Søstrene Grenes succes.

Der er stort fokus på, at deres designere har fingeren på pulsen, og dermed ved hvad forbrugerne efterspørger her og nu.

Derudover har deres brede varesortiment været medvirkende til at skabe en grundlæggende fremgang for virksomheden - de har produkter, der opfylder mange forskellige behov.

Deres succes bunder også i, at produkterne har en konkurrencedygtig pris - derfor er det forståeligt, at de har en bred målgruppe, da alle netop kan være med prismæssigt.

Søstrene Grenes kommunikationskanaler er også en vigtig succesfaktor, da de herunder kommunikerer med deres kunder via sociale medier, især Facebook - dette er med til at komme helt ud til deres målgruppe, og en nem måde at fremvise deres produkter.

Herudover er virksomhedens samarbejdspartnere en meget vigtig succesfaktor for Søstrene Grene, idet de benytter sig af franchising. Dette har det være medvirkende til, at deres brand er udbredt og har succes på det internationale marked.

Franchisetageren kender netop til markedet i det aktuelle land, og har derfor mere erfaring og viden omkring markedsføringsstrategierne i landet. Alt i alt er deres evne til at få de forskellige elementer til at spille sammen en grundlæggende succesfaktor.

1. Diskuter følgende udsagn:
• En af fordelene for Søstrene Grene ved at anvende franchisekonceptet er, at de har fuld kontrol over butikkerne.

Det er en fordel for Søstrene Grene at anvende franchisekonceptet, så de har fuld kontrol over butikkerne, fordi de således kan anlægge retningslinjer for prisniveauet, indretningen, produkterne, præsentationen og stemningen i forretningerne.

Derudover ejer franchisetageren butikken og selv driver den, det giver således et engagement for at opfylde disse krav.

Derimod har Søstrene Grene ikke den fulde kontrol, da det er en risiko forbundet med, at forretningen ikke bliver udviklet og formidlet som Søstrene Grene ønsker og forventer.

Franchisetageren kan netop vælge at gå egne veje og måske helt ændre det oprindelige koncept. Overblikket over de ansatte i alle deres forretninger har de fået frataget sig, da det er franchisetageren, som har den direkte og fysiske kontakt.