Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
- Virksomhedsanalyse – Desk Research
- Beliggenhed
- Ejerforhold
- Produkt
- Virksomhedstype
- Antal Ansatte
- Omsætning
- Resultat
- Swot-Opstilling
- Interne Forhold
- Stærke Sider (Strengths)
- Svage Sider (Weaknesses)
- Eksterne Forhold
- Muligheder (Opportunities)
- Trusler (Threats)
- Brancheanalyse – Desk Research
- Forbrugeradfærd – Field Research
- Målgruppen – Field Research
- Marketingmix – Field Research
Kilder

Uddrag
- Virksomhedsanalyse – desk research
Søstrene Grene er en dansk detail virksomhed, der igennem de sidste mange år har haft stor vækst og er groet internationalt.

Søstrene Grene køber deres produkter hos andre og sælger det videre til privatforbrugere. Det kaldes B2C, Business to Consumer.

Beliggenhed
Søstrene Grene har hovedkvarter i Aarhus og det er også der deres logistik lager holder til.

De har over 240 butikker spredt rundt i hele verden, hvor størstedelen er i Danmark, men også i Norge,Frankrig, Tyskland og Schweiz

Ejerforhold
Søstrene grene blev grundlagt af søstrene Ruth og Inger Grene tilbage i 1973. I dag styres virksomheden af Mikkel Grene og hans bror Cresten Grene.

Produkt
Søstrene Grene har ikke et bestemt produkt, fordi de er en handelsvirksomhed. De køber produkter hos forskellige leverandører og sælger dem videre i deres butikker.

Virksomhedstype
Søstrene Grene er en handelsvirksomhed. De køber produkter hos forskellige leverandører og sælger dem videre i deres butikker. Søstrene grene er et aktieselskab.