Indholdsfortegnelse
Spørgsmål 1 - Virksomhedskarakteristik
Spørgsmål 2 - Regnskabsanalyse
Spørgsmål 3 - Konkurrenceform
Spørgsmål 4 - Værdikæde

Uddrag
Virksomheden er unikke i forhold til sine konkurrenter, idet de sælger deres egne privat label produk-ter, derudover er prisen også lav på disse varer hvilket differencer dem fra deres konkurrenter.

De lave priser i denne virksomhed kan medføre at deres image bliver skadet. Der vil være nogen som synes, at Søstrene Grene er for folk som ingen penge har.

Derudover har virksomheden fået en dårlige-re likviditetsgrad, hvilket betyder at virksomheden har mindre penge i deres beholdning.

Det kan være et problem for fremtidig investering, idet der ingen penge er, dog kan virksomheden låne penge, uden nogen problemer da deres soliditetsgrad er god.

Der er er vækst i de europæiske lande, hvilket vil medføre at velstanden stiger. Når velstanden stiger så stiger de europæiske borgers rådighedsbeløb. Dermed er der flere potentielle kunder, hvilket er en mu-lighed for Søstrene Grene.

Derudover er der også et lavt renteniveau i Europa, hvilket betyder at man kan låne penge til en lav rente, og dermed er der også flere potentielle kunder på denne måde.

Norge er det land Søstrene Grene sælger bedst til, udenfor Danmark. Når Norge ikke er en del af EU kan der være nogen konsekvenser med fragt, told osv.

De har ikke de samme rettigheder som EU lande. Dog har Norge en speciel aftale med nogen lande, hvilket hjælper lidt på problemet.

Danmark har et alt for stort overskud på betalingsbalancen, hvilket betyder at Danmarks konkurrence-evne bliver forværret, og dermed vil priserne på virksomhedens produkter stige. Dette kan medføre at nogle kunder vælger en konkurrent.