Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Nøgletal:
- Artikler:

Søstrene Grene åbner butik nr. 200: Anna og Clara er fint med, 19. juni 2018 Jyllands-Posten

Ikke en interiørbutik

Søstrene Grene bliver aldrig en trendy indretningsbutik.

Tidobling på 10 år

Brødrene Grene booster væksten med nye partnere, Børsen d. 12. september 2018

Butikskoncernen Søstrene Grene har øget sit salg af nips og design med små 50 pct. til tæt ved 900 mio. kr., mens resultatet er mere end fordoblet

Mange impulskøb

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket bruttoavancepct. overskudsgraden 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalen stigeri perioden 2015/16 til 2017/18

1.5 (5%)
Forklar, hvilke interessenter Søstrene Grenes Holding ApS’ har, og hvilke væsentlige forhold/interesser de har til firmaet.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (10 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse med noter for 2018 for Bolighuset ApS.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (10 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499

Opgave 4
- Resultatbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Søstrene Grene er en dansk design- og handelskoncern med de to søstre - Anna og Clara - som inspiration.

Virksomheden blev etableret med den første butik i Århus i 1973 af ægteparret Inger Grene og Knud Olsen.

Virksomheden er funderet på stærke familieværdier ”the Sister Spirit” og er i dag ejet og drevet af 2. generation - brødrene Cresten og Mikkel Grene.

Søstrene Grenes Holding ApS er moderselskabet for de to datterselskaber Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Søstrene Grenes Import A/S.

Sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj. Få varer er fast sortiment

mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid. Priserne er på et rimeligt niveau

mens designet tydeligt afspejler feminine værdier. Butiksindretningen er bygget op omkring ”slangeprincippet”.

Søstrene Grene skriver om butikkerne på sin hjemmeside: ”Vi har skabt en kæde af butikker, som rummer en ganske særlig stemning.

Det skal være som at træde ind i en oase, hvor man for en stund får et lille afbræk fra den travle hverdag.

På den måde forsøger søstrene at sætte scenen for vidunderlige oplevelser og glade stunder. Oplevelser hvor man opfordres til at slippe fantasien løs og gå på opdagelse.”

På hjemmesiden står om Søstrene Grene: ”Livet er forunderligt, mener Anna og Clara. Hvis blot hjertet er med, kan selv de mindste øjeblikke føles helt vidunderlige.”

Søstrene Grene åbnede i sommeren 2018 butik nr. 200. Butikkerne er fordelt på 16 lande fortrinsvis i Europa.

De fleste er drevet på franchise-basis, mens hver fjerde butik er etableret i samarbejde med eksterne partnere. Søstrene Grene har ingen e-handel og har pt. ingen planer om denne distributionsform.

I regnskabsåret 2017/18 omsatte Søstrene Grenes Holding ApS for kr. 894 mio., mens overskuddet før skat var kr. 103 mio. På hovedsædet er der beskæftiget godt 100 medarbejdere.

---

Brødrene Cresten og Mikkel Grene har givet familievirksomheden Søstrene Grene et ordentligt spark bagi. Omsætningen er det seneste år vokset med næsten 50 pct.

til tæt ved 900 mio. kr., mens resultatet efter skat er mere end fordoblet til små 78 mio. kr. Det viser den endnu ikke offentliggjorte årsrapport for 2017/18, der var et rekordår. Og væksten fortsætter på den anden side af milliarden.

Cresten og Mikkel Grene regner med, at toplinjen i 2018/19 vil blive løftet med 20-40 pct. og nå 1,1-1,25 mia. kr. Resultatet efter skat ventes at lande på 100-120 mio. kr.

Forklaringen på den kraftige vækst er, at Søstrene Grene har skruet op for etablering af nye butikker, som sælger interiør, køkkengrej, hobbyartikler og meget andet.

Accelerationen er især kommet, fordi brødrene for tre år siden skiftede taktik og nogle steder gik sammen med lokale folk og tog del i risikoen ved åbning af nye butikker.

"Der er rigtig god gang i forretningen. Meget af væksten er kommet fra nye butikker, og vi tror, vi kan holde en høj vækst i hvert fald fem år endnu," siger adm. direktør Mikkel Grene.

Ved selv at tage et finansielt ejerskab kan Søstrene Grene nu lettere få de lokale partnere med på ekspansion af butikskæden, som i dag er på helt præcist 217 butikker på 15 markeder i Vesteuropa og Japan.

Topchefen oplyser, at det i dag er helt oppe omkring en tredjedel af butikkerne, som koncernen er medejer af eller i et par håndfulde tilfælde selv ejer 100 pct.

Ser man bort fra den vækst, nyåbnede butikker giver, er udviklingen hos Søstrene Grene dog noget mere flad. Mikkel Grene oplyser

at et af detailhandlens vigtigste nøgletal - same-store-sale - der viser udviklingen i eksisterende butikker, som typisk har været åbne i ét år, i 2017 var på plus 7 pct.

"Her i 2018 skal vi nok være glade, hvis vi kan komme over indeks 100. Generelt går det jo ikke godt i detailhandelen. Så bare det at have vækst er flot og viser, at vi klarer os bedre end andre," siger han.