Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:
- Artikler:
- Mange impulskøb
- Ikke en interiørbutik
- Søstrene Grene bliver aldrig en trendy indretningsbutik.
- Tidobling på 10 år

Spørgsmål 1.1 - 1.6
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Opgave 2
- Rapportering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (5 %)
Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2 (5 %)
Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord

3.2 (5 %)
Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4
- Resultatbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.2
4.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2 (5 %)
Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Uddrag
Virksomhedsanalyse
Søstrene Grene er en dansk design- og handelskoncern med de to søstre - Anna og Clara - som inspiration.

Virksomheden blev etableret med den første butik i Århus i 1973 af ægteparret Inger Grene og Knud Olsen.

Virksomheden er funderet på stærke familieværdier ”the Sister Spirit” og er i dag ejet og drevet af 2. generation - brødrene Cresten og Mikkel Grene.

Søstrene Grenes Holding ApS er moderselskabet for de to datterselskaber Søstrene Grenes Handelskompagnie A/S og Søstrene Grenes Import A/S.

Sortimentet består af varegrupperne: interiør, papirvarer, gaveindpakning, hobby, køkken og legetøj. Få varer er fast sortiment, mens resten af varerne er sæsonvarer, som sælges i butikkerne i meget kort tid.

Priserne er på et rimeligt niveau, mens designet tydeligt afspejler feminine værdier. Butiksindretningen er bygget op omkring ”slangeprincippet”.

Søstrene Grene skriver om butikkerne på sin hjemmeside: ”Vi har skabt en kæde af butikker, som rummer en ganske særlig stemning.

Det skal være som at træde ind i en oase, hvor man for en stund får et lille afbræk fra den travle hverdag.

På den måde forsøger søstrene at sætte scenen for vidunderlige oplevelser og glade stunder. Oplevelser hvor man opfordres til at slippe fantasien løs og gå på opdagelse.”

På hjemmesiden står om Søstrene Grene: ”Livet er forunderligt, mener Anna og Clara. Hvis blot hjertet er med, kan selv de mindste øjeblikke føles helt vidunderlige.”

Søstrene Grene åbnede i sommeren 2018 butik nr. 200. Butikkerne er fordelt på 16 lande fortrinsvis i Europa.

De fleste er drevet på franchise-basis, mens hver fjerde butik er etableret i samarbejde med eksterne partnere. Søstrene Grene har ingen e-handel og har pt. ingen planer om denne distributionsform.

I regnskabsåret 2017/18 omsatte Søstrene Grenes Holding ApS for kr. 894 mio., mens overskuddet før skat var kr. 103 mio. På hovedsædet er der beskæftiget godt 100 medarbejdere.

---

Søstrene grene har haft nogle rigtig gode år. Dermed har der været flere faktorer der har spillet indover.

Søstrene grene har lige siden starten spillet rigtig meget på deres historie som har været med til at skabe værdi for deres kunder.

At det er familie ejet og har været lige siden det hele startede i 1973. Det er drevet af 2. generation brødre, som har kickstartet hele virksomheden i den rigtige retning.

Men selvom det er 2 brødre som ejer virksomheden, har de stadig det samme koncept om feminine varer og ”the sister spirit” som de selv kalder det.

De spiller meget på story telling, som er en stærk trend blandt de unge. Derudover så er deres produkter sæson basseret. Det vil sige at de har nogle varer den ene sæson, men ikke den anden.

Det gør de for at bibeholde den gode konkurrenceevne, og for at ikke få andre virksomheder ind på markedet som kan være med til at ”stjæle” de produkter Søstrende Grene har.

Det er også med til at skabe interesse i butikkerne, da man hele tiden kan komme ind og få nye produkter man ikke har set før, eller har set i lang tid grunden sæsonerne.

Butikken er dermed bygget på den måde at det fungerer som en slange. At man kommer rundt til alle varer, før man kan komme til kassen for at betale.