Opgavebeskrivelse
Opgave 1:Virksomhedsanalyse
1.1) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS.

1.2) Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3) Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015/16 til 2017/18.

1.4) Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning stiger fra 24,7 % i 2016/17 til 41,3 % i 2017/18.

1.5)Forklar, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6) Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

Opgave 2: Rapportering
2.1) Redegør for, hvorfor Bolighuset ApS skal udarbejde en årsrapport.

2.2) Opstil en artopdelt resultatopgørelse for 2018 for Bolighuset ApS. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3) Diskuter, hvordan Bolighuset ApS’ økonomi vil blive påvirket, hvis Helle Juul beslutter at flytte til nye og større lokaler.

Opgave 3: Kalkulation og indtjening
3.1) Beregn de variable enhedsomkostninger for et bakkebord.

3.2) Redegør for, hvordan den udarbejdede kalkulation kan bruges af House-Engros A/S.

3.3) Beregn det forventede dækningsbidrag og den forventede dækningsgrad for et bakkebord.

3.4) Forklar, hvordan dækningsgraden påvirkes, hvis salgsprisen for et bakkebord bliver lavere end de budgetterede kr. 499.

Opgave 4: Resultatbudget
4.1) Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2019/20 for Stine Justesens bolig- og livsstilsbutik.

4.2) Diskuter, om den budgetterede indtjening for 2019/20 er tilfredsstillende.

Indholdsfortegnelse
Butikkerne rummer en særlig stemning, Søstrene Grene beskriver butikkerne på deres hjemmeside som en oase, hvor man får et afbræk fra den travle hverdag.

Virksomhedenbeskriver butikkerne som et sted hvor man opfordres til at slippe fantasien løs og gå på opdagelse.

Derfor holder de fast i deres butikskoncept og butiksindretning som er bygget op omkring slangeprincipper, klassisk musik, dæmpet lys og farvekoordinerede varer. Desuden er konceptet ens, uanset hvilken butik der er tale om.

Antallet af fysiske butikker afgørende for virksomhedens økonomiske udvikling. Da vi er i en tid, hvor nethandel er stigene og bliver mere populært, har Søstrene Grene tidoblet antallet af fysiske butikker hvilket har haft stor indflydelse på den økonomiske udvikling.

Butikkerne finder sted både og ind og udland og er fordelt på 16 lande i Europa, i sommeren 2018 åbnede de butik nummer 200.

Virksomheden har holdt fast i konceptet vedrørende de fysiske butikker, trods de mange aktører i detailhandlen satser på nethandel i fremtiden.