Indholdsfortegnelse
B)
Redegør med udgangspunkt i ovenstående materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Gabriel Holding A/S i perioden 2017/2018, 2018/19 og 2019/2020.

C)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for rentabiliteten, indtjening og kapitaltilpasningen (og eventuelt soliditet, likviditetitet og gældsandel) hele perioden - altså vurder ændringen og niveauet på tallene - forklaringerne kommer i de senere spørgsmål
- Indtjeningsevnen
- Kapacitetstilpasningen
- Rentabiliteten
- Og eventuel soliditet m.v.

D)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017/2018, 2018/19 til 2019/2020

E)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra i perioden i 2017/18 - 2019/20

F)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet i perioden 2017/18 - 2019/20

G)
Konkluder på om regnskabet i perioden er acceptabelt i forhold til de med hensyn til de forhold du har fundet frem til og den analyse du har foretaget.

Uddrag
I regnskabsåret 2019/20 har Coronavirus påvirket nettoomsætningen negativt. Nettoomsætning faldet fra 358,7 mio. kr. i 2018/19 til 317,4 mio.kr. i 2019/20.

Personaleomkostninger faldet med 8,7% til 38,9 mio. kr. i 2019/20 mod 42,6 mio. kr. i 2018/19, da de har udnyttet tilpasnings- og tilskudsordninger i Danmark såvel som i udlandet, samt deres medarbejder antal faldet fra 70 til 67 i 2019/20.

De samlede afskrivninger er steget fra 7 mio. kr. i 2018/19 til 7,4 mio. kr. i 2019/20, da det skyldes nedskrivning af udviklingsprojekter.

Finansielle poster er steget, på grunde af en forventet forskydning i indtjeningen mellem datterselskaberne samt valutakurstab (det amerikanske søsterselskab).

De har investeringer i materielle anlægsaktiver for 1,3 mio. kr. i 2019/20 mod 7,9 mio. kr. i 2018/19. Det skyldes ny indretning i væveri i Aalborg, indretning af lagerfaciliteter samt tekniske maskiner til produktion af strikkede tekstiler.