Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

2.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.

2.4 (4 %)
Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget.

3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.

3.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.

3.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

4.1 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilket lån NemMetal A/S bør vælge.

4.4 (4 %)
Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
Der nævnes i første artikel, at virksomheden har investeret i ny lagerhal i Nørager, som har et større køleanlæg, hvormed de kan have flere varer.

Grunden til, at de har investeret i dette lager, var bl.a. pga., at de havde flere fjernlagre andre steder. Dette medførte øgede omkostninger for virksomheden, hvorfor det ikke var rentabelt.

På trods af, at virksomheden har formået at øge deres omsætning, så afspejler dette sig ikke i deres resultat.

Grunden til, at virksomhedens resultat er faldet, skyldes bl.a., at de har haft stigende indkøbspriser og produktionspriser.

Virksomheden kunne imødekomme denne udfordring ved at øge deres salgspriser, men dette har de dog ikke gjort.

Det var dog ikke kun i Danmark, at virksomheden fik øget deres omsætning, men også i udlandet. Nordex Food Gruppens datterselskab øgede deres omsætning med 26%, men havde samme problem som Nordex Food Gruppen, da de ikke kunne øge deres resultat.

Dette skyldes bl.a., at der har været et fald i kursen på grund af Brexit. Dette har også haft en påvirkning på virksomheden, da de køber og sælger varer til udlandet.

En stor del af virksomhedens omsætning er nemlig baseret på handel i udlandet. Et andet forhold der også kan have haft en betydning for den økonomiske udvikling, er de kulturelle forhold.

I samfundet er der fremstået en trend omkring mere miljø, hvorfor det ses, at flere mennesker f.eks. spiser ost i stedet for kød. Derfor kan man argumentere for, at dette kan være med til at fremme virksomhedens omsætning.