Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.
- Hændelse
- Påvirkning

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.
-Indekstallene for indtjeningsevnen
- Indekstallet for kapitaltilpasningsevnen

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

2.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investerings forslagets forudsætninger der er mest usikre.

2.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 2.3.

2.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

3.1 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

3.3 (4 %)
Diskuter, hvilket lån NemMetal A/S bør vælge.

3.4 (4 %)
Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
Nordex Food Group har indviet en ny stor lagerhal. For denne indvielse, havde forretning to-tre fjernlagre, dette var både dyrt i transport og der var større risiko for at ostene tog skader på emballagen, som første til spild

---

I det nordex Food Group har indviet en helt ny lagerhal til at samle hele lagerkapaciteten under.

Dette påvirker naturligvis logistikomkostninger positivt, da de interne transportomkostninger mellem de forskellige afdelinger ikke er aktuelle mere, efter indvielsen.

---

Nettoomsætning er steget med 22 pct. fra år 2016 til år 2018. Den umiddelbare faktorer som har påvirket nettoomsætningen positivt, er den større efterspørgsel på kategorien“grill-oste” Samt kan forretningen, også se, at vinterperioden, har gået bedre end forventet, og dermed også har påvirket nettoomsætningen positivt.

Vareforbrug er steget med 27 pct fra år 2016 til år 2018. I det indkøbspriserne er steget grundet stigningen på mælk, er vareforbruget påvirket negativt at dette.