Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

1.8 (10 %)
Redegør for hvorledes den logistiske opdeling er i Nordex Food.

1.9 (6 %)
Opstil mindst 4 forhold der kan forbedre eller understøtte de produktionsmæssige forhold i Nordex Food.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Søstrene Grenes Holding ApS de senere år.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Søstrene Grene bruger.

2.3 (20 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten og indtjeningsevnen for Søstrene Grenes Holding ApS for årene 2015/16 til 2017/18 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne og regnskab for perioden I finder.

2.4 (5 %)
Vurder, hvordan Søstrene Grenes Holding ApS’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen

2.5 (5 %)
Vurder Søstrene Grenes fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

koncernens omsætning nåede for første gang op over halvanden milliard kroner i 2017, men det afspejlede bundlinjen ikke.

Resultatet før skat landede på 2,9 millioner kroner imens resultatet var 48,6 millioner kroner året før.

Årets resultat lever ikke op til forventningerne, det skyldes et ugunstigt råvaremarked der har resulteret i stigende produktions- og indkøbspriser på virksomhedens benyttede produkter.

I 2018 oprettede virksomheden et nyt varehus i Nørager, hvor de fremtidigt vil have alt deres lagerkapacitet der fremfor de fjernlagre det før opererede med.

Det vil mindske spild i færre skader af produktet under transport. Koncernen yderligere fremgang grundet lavere priser på råmælk samt vækst på det britiske marked.

Omsætningen øges med 16 pct. til 1,8 mia. kr. samt resultatet før skat voksede fra 3 mio. kr. til 32 mio. kr.

Bundlinjen i det britiske datterselskab er positiv, men fortsat presset af de store kursfald på pund efter brexit. Selskabet indkøber varerne i euro og sælger dem i pund.

Økonomien i koncernen påvirkes meget kraftigt af prisen på råvaren mælk. En stigning på kødfridage betyder at mange benytter ost som et alternativ. Det kan måles på afsætningen af grillost.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Nettoomsætningens indeks er steget fra indeks 100 til 122 over de tre år. Det skyldes den lave pris på mælk i 2018 samt fremgangen på det britiske marked.

Indeks for vareforbruget er ligeledes steget sammen med omsætningen da vareforbrug stiger proportionelt med omsætningen.

Andre eksterne omkostninger er først faldet til indeks 96 og derefter steget til indeks 104. Faldet skyldes prisstigningen på råvarer og derved nedsætning i produktion og andre omkostninger i forbindelse med produktionen.

Året efter steg de til indeks 104 som skyldes faldet i salgspriserne på råvarer og derved øget produktion og andre omkostninger i forbindelse med produktionen.

Personaleomkostningerne er steget til indeks 118 over perioden, som skyldes den øgede omsætning. Ved en øget omsætning inden for en produktionsvirksomhed er der brug for flere ansatte.

Indekstallet for af- og nedskrivninger er faldet til indeks 97 over perioden som skyldes koncernens nye varehus i Nørager og deres fravalg af fjernlagre.