Indholdsfortegnelse
Opgave 1

1.1 (10 %)Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.3 (5 %)Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Indtjening:
- Kapitaltilpasning:

1.4 (4 %)Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %) Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Opgave 3
3.1 (4 %) Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.2 (4 %)Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %) Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.
- Årlig afsætning:
- Salgspris:
- Variable enhedsomkostninger:
- Dækningsbidrag pr. styk:

3.4 (4 %) Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.
- Årlig afsætning:
- Salgspris:
- Variable enhedsomkostninger:
- Dækningsbidrag pr. styk:

3.5 (4 %) Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

Opgave 4

4.1 (4 %) Opstil betalingsstrømmene for lånene.

4.2 (4 %) Beregn den effektive rente på de to lån.

4.3 (4 %) Diskuter, hvilket lån NemMetal A/S bør vælge.

Uddrag
Årets resultat for 2017 var utilfredsstillende og levede ikke op til forventningerne ved årets begyndelse i 2018.

Dette skyldes et ugunstigt råvaremarked, hvor der har været en kraftigt stigende indkøbspris på virksomhedens produkter. Dog har prisen på råmælk udviklet sig gunstigere i 2018, hvilket har været med til, at forbedre resultat før skat.

Virksomhedens indtjening vokser, hvilket skyldes lavere priser på råmælk og vækst på det vigtige britiske marked, som ellers er hårdt ramt af brexit.

I 2018 voksede deres omsætning med 16% mes resultat før skat voksede fra 3 mio kr. til 32 mio. kr. Økonomien blev påvirket positivt af stigende indkøbspriser på råmælk var sammen med den lave pundkurs.

---

Nettoomsætningen er i løbet af de 3 år steget med 22%. Det fremgår i artiklerne, at stigning skyldes et større salg af grillost, i og med flere skærer ned på kød.

Dertil har deres britiske datterselskabøget omsætningen med 26 pct, fordi der er kommet lavere priser på råmælk.Derudover bliver 97% af virksomhedens produkter til andre EU-lande.

Vareforbruget er steget med 27%, hvilket skyldes en større afsætning af blandt andet grilloste, hvilket betyder, at de skal købe flere vare ind til det.