Indholdsfortegnelse
1.1 (25 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018 for Nordex Food Gruppen.

1.2 (5 %)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Nordex Food Gruppen for årene 2016 til 2018 med udgangspunkt i nøgletallene

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Nordex Food Gruppens likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar, hvilke væsentlige forhold der kan have været årsag til udviklingen.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 26,7 % i 2016 til 1,5 % i 2017.

1.5 (5 %)
Diskuter, om udviklingen i gearingen fra 2016 til 2018 har været til fordel for Nordex Food Gruppens’s ejere.

2.1 (10 %)
Opgør BrianBilen ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for månederne marts, april, maj og juni ved køb og salg af Krom.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Krom udgør ved udgangen af juni i stk. og kr.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor der er forskel på samlede udgifter og samlede omkostninger i perioden fra marts til juni. Se spørgsmål 2.1.

3.1 (5 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for 2020 i bilag 5.

3.2 (5 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for 2020 i bilag 5.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan Safety A/S kan have problemer med likviditeten, selvom omsætningen er stigende.

3.4 (5 %)
Vurder, om den ønskede forhøjelse af kassekreditten er tilstrækkelig til de planlagte aktiviteter i 2020.

4.1 (5 %)
Forklar, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger i NemMetal A/S.

4.2 (10 %)
Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens logistiske effektivitet

Uddrag
Fra 2016 til 2017 falder overskudsgraden fra 9,2% til 6,6%. Dette skyldes at der har været et fald i den primære drift gennem de to år. Dette skyldes også en overbelastning af varehuset.

AOH er også faldet fra 2016 til 2017. Dette skyldes at der også har været en stigning i aktiver fra 2016 til 2017.

Fra 2017 til 2018 falder overskudsgraden fra 6,6% til 5,6%. Dette skyldes at virksomhedens omkostninger er steget en del. AOH er derimod steget fra 1,05 til 1,55 gange fra 2017 til 2018.

Dette skyldes både at virksomheden har en smule færre aktiver i 2018, men mest af alt på grund af den høje stigning i nettoomsætningen.

---

I starten af regnskabsåret havde virksomheden en beholdning på 10.998, mens de i slutningen havde 20.720.

Dette er en stigning på 9.722, og det er derfor gået godt for virksomhedens likviditet i 2018, når man ser overordnet på det.

Årsagerne til udviklingen er driftsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Herunder er det især af og nedskrivninger, gæld til leverandører samt optagelse af lån, som har haft en positiv virkning på pengestrømmen.