Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.
- Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

2.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.
- Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget.

3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.

3.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.

3.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

4.1 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

4.3 (4 %)
Diskuter, hvilket lån NemMetal A/S bør vælge.

4.4 (4 %)
Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
Nu til dags, er mange mennesker begyndt at blive Flexitar, som betyder at de vælger nogle dage på ugen, hvor de simpelthen intet kød spiser, hvilket også er blevet til en trend. Denne trend har påvirket Nordex Food Gruppens økonomiske udvikling positivt.

Til at erstatte kød på de kødfrie dage, er ost blevet et eftertragtet og et alternativt valg. Ost er haft en stigende vækst på 20% henholdsvis i Tyskland, Sverige og England, dog har det ikke gået helt så stærk i Danmark.

---

Virksomhedens overskudsgrad er faldet fra 3,7 i 2016 til 0,6 i 2017, dette skyldes at råmælk har haft svingende priser, hvilket vi også kan se på året 2017, hvor deres indtjening ikke var så højt, som den var i 2018, og dette skyldes at i 2018 fik råmælk billigere priser, samt en stor efterspørgsel på grill ost, hvilket også ses på overskudsgraden, som steg fra 2017-2018, fra 0,6 til 2,2.

Brexit kan også have været alternativ til overskudsgradens fald fra 2016 til 2018, da pund er blev billigere efter brexit.