Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.
- Indtjeningen:
- Kapitaltilpasning

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

2.1 (8 %)
Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.

2.2 (4 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.

2.4 (4 %)
Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget.

3.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

3.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3 (4 %)
Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.

3.4 (4 %)
Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger. Se spørgsmål 3.3.
- Afsætningen:
- Salgsprisen:
- Scrapværdi:

3.5 (4 %)
Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

4.1 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.

4.2 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

4.4 (4 %)
Vurder, hvordan investeringen i produktionsanlægget vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
I regnskabsåret 2018 var omsætningen kr. 1.790 mio. og årets resultat var kr. 32,5 mio. Der er beskæftiget 364 medarbejdere i virksomheden, hvoraf halvdelen er i Danmark.

Nordex Food Gruppen forhandler kendte varemærker inde for mejeri produkter. Hvor deres målgruppe er detail forhandlere, catering og industri.

Nordex Food Gruppen har investeret i en ny stor lagerhal for at kunne samlet lagerkapaciteten hvilket har betydet at der er færre produkter/emballage der går til spilde under transport.

Cirka 97 procent af produkterne bliver eksporteret til andre dele af verden, og selv om den største eksport går til andre EU-lande

har Nordex Food A/S også et stort marked i Mellemøsten. Nordex Food Gruppen ejer også flere leverandører af gedemælk.

Nordex Food Gruppen har oplevet et dyk i indtjeningen i regnskabsåret 2017. Nordex Food oplevede et dyk fra 48,6 mio. kr. 2016 til 2,9 mio. kr. i 2017

som skyldes ugunstige råvares marked, stigende indkøbspriser på mælk, som købes fra markedslederen Arla, som Nordex Food er meget afhænige af.

I 2018 var råvares prisen gunstig, som derfor skyldes at Nordex Food oplevede et resultat før skat på 32. mio.kr.

Nordex Food Gruppen har oplevet en stigning i omsætning på 16% (1,8 mia. kr.) og resultat før skat vækstede også fra 3 mio. kr. til 32 mio. kr. i 2018.

Det skyldes en stigning i salg på det britiske marked, som har været ramt af brexit. Samt deres britiske datterselskab har oplevet en øget omsætning på 26% (560 mio. kr.) Indkøb af speciale oste og yoghurt, fra grækkenland.

Nordex Food Gruppen datterselskab er presset i forhold til kursprisen på britiske pund. Det skyldes at deres råvare bliver købt i euro og solgt i pund.

Nordex Food har også oplevet vækst i deres produkt sortiment grill ost. Det skyldes flere forbrugere begynder at have kødfri dage.

Man har oplevet vækst på henholdsvis 20% i lande som, England og Sverige, og Tyskland. Det betyder at Nordex Food i fremtiden vil produktudvikle nye mejeriprodukter.

---

Nordex Foods indtjeningsevne er blevet forringet fra 2016 til 2018, da OG er faldet fra 3,7% til 2,2% et fald på 1,5 pp. (40%).

Vareforbruget er steget fra 2016 indeks 100 til 2018 indeks 127, som er en stigning på 27%. Den øgede omsætning og råvarepriserne har på påvirket stigningen vareforbruget, central lageret har også haft en positiv indvirkning grundet mindre transporttid og mad spild.

Nettoomsætning har haft en positiv udvikling, da den er steget fra 2016 indeks 100 til 120, som er en stigning på 20%.

Det skyldes en stigning i salg på det britiske marked, som har været ramt af brexit, og råvaresprisen.

Nordex Foods personale omkostning er steget fra 2016 indeks 100 til 2018 indeks 118, som er en stigning på 18%, det kan skyldes åbning af deres nye lagerhal.

Nordex Foods eksterne omkostninger er steget med 4% fra 2016 til 2018. Det ses også at af- og- nedskrivningerne er faldet med, 3% fra 2016 til 2018. Det skyldes Nordex Foods nye central lager.