Nordex Food Gruppen | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1- Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.1- Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Nordex Food Gruppen.

1.3- Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4- Forklar, om udviklingen i gearingen fra 1,92 g i 2016 til 2,54 g i 2018 er en fordel for Nordex Food Gruppens ejere.

1.5- Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig større end resultat før skat for Nordex Food Gruppen i 2018.

1.6- Vurder, hvilken vækststrategi Nordex Food Gruppen anvender.

1.7- Vurder, hvilke fordele Nordex Food Gruppen opnår ved de igangsatte aktiviteter på miljø- og klimaområdet i 2018.

Opgave 2
2.1- Udarbejd den optimale afsætningsplan for det kommende kvartal, når der tages hensyn til den begrænsede kapacitet på 1.500 maskintimer.

2.2- Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan.

2.3- Vurder, om det er lønsomt at leje produktionsanlægget i det kommende kvartal.

2.4- Diskuter, om BIO-LIGHT bør leje produktionsanlægget

Opgave 3
3.1- Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm

3.2- Vurder, om investeringen er lønsom.

3.3- Vurder, hvilke af investeringsforslagets forudsætninger der er mest usikre.

3.4- Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i de mest usikre forudsætninger.
- Afsætningen:
- Kalkulationsrenten:

3.5- Diskuter, om GreenFood A/S bør igangsætte fremstilling og salg af DuraB.

Opgave 4
4.1- Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

4.2- Vurder, om investeringen er lønsom.

4.3- Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger.
- Kalkulationsrenten:
- Salgsprisen:

4.4- Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne.

Uddrag
Nordex Food Gruppen har alt i alt haft en positiv udvikling, efter deres op- og nedeture. Når man læser artiklerne, kan man læse at de allerede i 2017 havde meget modvind, med råvarer priserne som var stigende.

Som der også står i artiklen, har det med salgspriserne ikke været muligt at omvælte råvarer priserne, derfor faldt årets resultat drastisk fra 48,6 millioner dkk til 2,9 millioner.

Udover dette har de i april 2018 indviet deres nye lagerhal, hvilket må være med i deres regnskab for 2017, derfor kan dette også være en forklaring på at de er faldet i året resultat

de har nemlig lavet en rationaliseringsinvestering, Nordex vil med denne nye lagerhal effektivisere deres kapacitet, så de ikke skal til at transportere deres produkter fra de tre lagerhaller

hvor de nemt kunne gå i stykker. Denne investering har selvfølgelig kostet dem penge, hvilket de endnu ikke har tjent tilbage på.

Dog vendte de dette på hoved igen i 2018 hvor de gik fra de 2,9 millioner dkk til 32 millioner. Dette er meget godt ift.

at de har gjort dette mens England har været ramt Brexit. Nordex i England har importeret specialoste og yoghurt fra Grækenland

Cypern og Italien, da disse produkter er meget efterspurte af restaurant- og detailkæder.

Selvom Nordex køber disse varer hjem i euro og sælger i pund, som i øvrigt er faldet i værdi grundet Brexit

har de stadig formået at forøge deres omsætning med 26% bare i England. Storbritannien er dog også Nordex største enkeltmarked

de sælger til i alt 70 lande. Udover dette udviklede råvarer priserne gunstigt for Nordex, hvilket også er del af forklaringen på deres 32 millioner i årets resultat.

1.2-Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

Man kan tydeligt se at de har forøget deres omsætning for hvert år der er gået, ligesom jeg skriver i opgave 1.1.

Dette er selvfølgelig en god ting, dog har det selvfølgelig også haft nogle effekter på de andre poster. Det at nettoomsætningen er steget har været med til at personaleomkostningerne er steget

da der måske har været brug for overarbejde eller at virksomheden Nordex har været nødsaget til at ansætte flere medarbejder

dette har selvfølgelig også medført til større personaleomkostninger, da der skal betales mere løn.

Derudover har der formodentligt givet ekstra personaleomkostninger idet de har udvidet med den nye lagerhal i Nørager.

Samtidig med dette kan man også se at vareforbruget er steget i takt med nettoomsætningen, hvilket igen passer meget godt.

De omsætter for mere og da der står at salgspriserne ikke har været til at få presset op, må det betyde at de har produceret mere og solgt mere

derfor har de altså også brugt flere råvarer, hos Nordex må størstedelen af varerene da være mælken.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu