New Art | Analyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Afleveringsopgave nr. 1
Opgave 1
- Kalkulation og indtjening

1.1
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus.

1.2
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.

1.3
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

Opgave 2
Indtjening og likviditet
2.1
Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts, april og maj i forbindelse med køb og salg af Cafetera.

2.2
Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Cafetera udgør ved udgangen af maj måned i stk. og kroner.

2.3
Forklar, hvordan køb og salg af kaffemaskinen Cafetera har påvirket Jensen & Søns indtjening og likviditet i marts måned

Opgave 3
Afskrivninger
3.1
Beregn den årlige afskrivning efter den lineære metode.

3.2
Opstil en afskrivningsplan for edb-udstyret under forudsætning af, at man i virksomheden anvender den lineære afskrivningsmetode.

3.3
Opstil en afskrivningsplan for edb-udstyret under forudsætning af, at man i virksomheden afskriver sine anlægsaktiver efter saldometoden med 30% årligt

3.4
Redegør for begrebet afskrivninger, og kom herunder ind på forskellen imellem de to forskellige metoder der kan anvendes.

Uddrag
I produktionsvirksomheden NewArt fremstilles bl.a. rammer til billeder. En af virksomhedens populæreste modeller er Luksus.

Rammen fremstilles af 4 aluminiumslister, 1 stk. glas og en bagside af træ. Desuden monteres 4 beslag, inden rammen emballeres. Produktionstiden forventes at udgøre 6 minutter pr. ramme.

---

Indtjeningen bliver påvirket af og indtægter og omkostninger: 29.900 - 9.500 kr. = 20.400 kr. Det vil sige, at indtjeningen bliver påvirket positivt i marts måned.

Likviditeten bliver påvirket af indbetalinger og udbetalinger: 28.405 - 38.000 kr. = - 9.595 kr. Det vil sige, at likviditeten bliver påvirket negativt i marts måned.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu