Indholdsfortegnelse
Opgave 1 2
1.1 (5 %) - Vurder, hvilken konkurrencestrategi Cloetta Danmark ApS anvender. 2
1.2 (10 %) - Udarbejd en analyse af konkurrencesituationen på markedet for konfekture i Danmark. 3
Kundernes forhandlingsstyrke 3
Leverandørernes forhandlingsstyrke 3
Truslen fra substituerende produkter 4
Truslen fra potentielle indtrængere 4
Konkurrencesituationen i branchen 5
1.3 (25 %) - Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Cloetta Danmark ApS for årene 2013/13 til 2015/15 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne. 6
1.4 (5 %) - Vurder Cloetta Danmark ApS’ fremtidsudsigter 12

Opgave 2 - Kapacitetsstyring 13
2.1 (10 %) - Bestem det antal stk. af PLA-101 og PLA-201, der skal produceres i det kommende kvartal for at få det størst mulige dækningsbidrag. 14
2.2 (5 %) - Forklar, om Consum A/S har behov for mere plastic til produktionen i det kommende kvartal. 15

Opgave 3 - Budgettering 15
3.1 (5 %) - Udarbejd et månedsopdelt resultatbudget for 4. kvartal 2016 16
3.2 (10 %) - Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2016 i bilag 4. 16
3.3 (5 %) - Forklar, hvilke muligheder Grue A/S har for at forbedre likviditeten, hvis banken ikke ønsker at forhøje maksimum på virksomhedens kassekredit. 17

Opgave 4 - Investering 18
4.1 (5 %) - Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm. 18
4.2 (5 %) - Vurder, om investeringen er lønsom. 19
4.3 (5 %) - Udarbejd relevante beregninger for følsomhed ved ændringer i investeringsforslagets forudsætninger. 20
Anskaffelsessummen 20
Scrapværdi 21
Kalkulationsrente 22
4.4 (5 %) - Vurder, hvor følsom investeringsforslaget er overfor ændringer i forudsætningerne. 23

Uddrag
OPGAVE 1
Cloetta Danmark ApS er en del af den svenske Cloetta-koncern, der er en førende slikproducent på konfekturemarkedet i Norden, Holland og Italien.

Cloetta Danmark ApS har en stærk position på det danske konfekturemarked, og de mest kendte brands er Läkerol, Lakrisal, Malaco, Lagerman og Skipperpibe.

Cloetta blev grundlagt i 1862, hvor brødrene Cloetta startede firmaet "Brødrene Cloëtta" i Købehavn.

I 1873 flyttede brødrene til Sverige og etablerede deres første chokoladefabrik i Malmö. Senere har virksomheden udvidet med bl.a. pastiller og lakrids.

Cloetta Danmark ApS har i 2015/15 fået tilført t.kr 138.634 i kapital fra koncernen.

I regnskabsåret 2015/15 var Cloetta Danmark ApS’ omsætning t.kr. 225.406 og årets resultat før skat var på t.kr. 1.815.
Der forlægger tre artikler som data til denne opgave.

1.1 (5 %) - VURDER, HVILKEN KONKURRENCESTRATEGI CLOETTA DANMARK APS ANVENDER.

Til at vurdere hvilken konkurrencestrategi Cloetta Danmark ApS anvender, vil Porter Generisk Strategi model blive brugt.

I denne model er det opdelt efter om virksomheden vil satse på hele markedet eller et markedssegment . I dette tilfælde er Cloettas fokus på dele af markedet, altså segmenter.

Sammenligner man f.eks. også Toms Gruppens omsætning med Cloetta Danmark, er der en markant forskel, hvilket også vidner om deres fokus i forhold til prioritering af markedet.

Virksomheden fortæller selv at; ”Vores ambition er ikke at være de største, men den mest interessante og mest innovative konfekture- og snackvirksomhed”.

Derfor er det også konkurrencestrategien fokuseret differentiering virksomheden i høj grad anvender. Denne strategi er præget af en stor grad af innovation og adskillelse fra konkurrenterne, hvilket også er noget Cloetta Danmark anvender meget.

Deres store anvendelse af konkurrencestrategien differentiering ses også ved; ”Vi skal stadig arbejde med at differentiere os fra konkurrenterne.

Både i forbrugernes og kundernes øjne. Snackmarkedet udvikler sig markant i disse år, og vi tror på, at vejen til forbrugernes hjerter går gennem kvalitetsprodukter, der skiller sig ud.”

---

Overskudsgraden
CLOETTA DANMARK APS indtjeningsevne er steget fra -6,1 pct. i 2013 til 6,6 pct. i 2015, hvilket også betyder en forbedring i indtjeningsevnen eller overskudsgraden.

Den positive udvikling kan beskrives som en stigning på 12,67 pct. point eller 207,70 pct. Årsagen til at overskudsgraden er steget, skal findes hos tælleren (EBIT ) og ved nævneren omsætning.

Begge er steget, hvilket også medfører at indtjeningsevnen vil blive påvirket positivt. Eftersom overskudsgraden, multipliceret med aktivernes omsætningshastighed, giver afkastningsgraden, betyder det at overskudsgraden har haft en positiv effekt på afkastningsgraden.

Dette betyder også, at indtjeningsevnen overordnet set har påvirket rentabiliteten positivt.

CLOETTA DANMARK APS fortæller adskillige gange, at slikmarkedet er et svært marked, hvilket også stiller store krav til CLOETTA DANMARK APS indtjening;

”Vores indtjenings-grad er ikke tilfredsstillende endnu, og supermarkedskædernes fortsatte krav til øget indtjening lægger et stort pres på vores lønsomhed.”

Måden virksomheden skal leve op til disse krav på er; ”Vi skal fortsat arbejde på at gøre vores produktmix mere favorabelt, øge salget og dermed forbedre vores toplinje

samtidig med at vi holder et skarpt blik på vores omkostninger […]Vi skal stadig arbejde med at differentiere os fra konkurrenterne. Både i forbrugernes og kundernes øjne”.