Widex AS | Eksamensopgave | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1(10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.

1.2(15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

Indtjening
- Overskudsgraden
- Produktionsomkostninger
- Nettoomsætningen

Kapitaltilpasning
- Kapitalpasningsevne
- Tilgodehavende fra salg

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Da nettoomsætningen er steget med 15,85 procent og produktionsomkostningerne er steget med 13,33 procent, påvirker det overskudsgraden positivt, da nettoomsætningen er steget mere end produktionsomkostningerne.

I år 16/17, var der et lille fald i overskudsgraden, på 0,6 procentpoint, det skyldtes at finansielle indtægter er faldet gevaldigt og på samme tid er indeks for distributionsomkostninger steget meget, hvilket påvirker overskudsgraden negativt.

Overskudsgraden har ikke rykket sig meget de seneste år, hvilket betyder, at virksomheden har en meget stabil indtjeningsevne.

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er til gengæld forringet i perioden, da aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 1,09 gange i år 15/16 til 1,02 gange i år 17/18, hvilket svare til et fald på ca. 6%.

Det kan skyldtes aktiverne er steget mere end nettoomsætningen og det påvirker aktivernes omsætningshastighed negativt. Det betyder at virksomheden ikke skaber ligeså meget omsætning på grundlag af den investerede kapital som de før har gjort

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu