Indholdsfortegnelse
Interne forhold
Eksterne forhold
Indtjeningsevnen
Kapitaltilpasningsevnen:
Kunder
Substituerende produkter
Rivalisering i Branchen
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvis kursen på VDN falder vil det medføre, at dækningsbidraget vil stige. Dækningsbidraget vil stige, fordi at hvis kursen på VDN falder vil indkøbsprisen også falde.

Dette vil så medføre at kost- prisen og de variable enhedsomkostninger og vil blive lavere, i og med det sker vil dækningsbidra- get i alt og dækningsbidraget pr. stk stige, da salgsprisen forbliver den samme.

Stigningen af dæk- ningsbidraget vil derfor gå ind og påvirke dækningsgraden til også at stige, fordi at dækningsbidraget indgår som et led i beregningen af dækningsgranden.

Ved at ændre virksomheden Earphone A/S fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab, undgår ejeren Martin Bang den personlige hæftelse for Earphone A/S gæld, hvilket er en fordel, i og med at virksomheden er haft en positiv vækst, som gør den personlige hæftelse større og mere risikabel for Martin Bang egen økonomi, da han selv hæfter med alt hvad han ejer.

Ændringen af virksomheden fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab vil derfor medføre at Earphone A/S og Martin Bang egen økonomi ikke længere vil have noget med hinanden at gøre, hvilket er fordel for Martin Bang.

Derudover gør ejeformen aktieselvskab det også muligt, at der kan blive indskudt mere kapital ind i virksomheden, i og med at ejeformen gør det muligt, at virksomheder og andre personer kan indskyde kapital.

Dette er også en fordel for Martin bang, fordi en øget kapital vil gøre det nem- mere at opnå hans ønske om at virksomhedens årlige vækst i omsætningen mindst skal være på 25 %.