Widex A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
Interne:
Eksterne

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
Overskudsgraden:
AOH:

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Uddrag
1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

I sammenligning med markedsrenten på 2-3% og et risikotillæg ligger egenkapitalen forretning på et særdels tilfredsstillende niveau i hele analyseperioden. Selvom udviklingen er negativ fra året 2015/16 – 2017/18 er den stadig på et særdeles tilfredsstillende niveau. Udviklingen fra 2015/16 – 2017/18 går fra 26,5 % - 22,6 % altså med en forringelse på 4,5 procentpoint hvilket er en forringelse på 16,98%

Årsagen til den negative udvikling er den negative udvikling i afkastningsgraden og faldet i gearing samt faldet at resultat før skat er steget mindre procentvis end egenkapitalen.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Udviklingen for Widex i perioden 2017/18 har de likvide beholder haft en negativ udvikling fra primo til ultimo. Det kan vi se i bilag da primo er større end ultimo. Den negative udvikling bliver påvirket af "Pengestrømme fra investeringsaktivitet” Overordnet set er likviditeten faldet, som er negativt. Likviditetens fald kan skyldes aktiverne eller en stigning i varebeholdningerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu