Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Widex A/S i de seneste regnskabsår.
- Hændelse
- Påvirkning

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015/16 til 2017/18.
- Indtjeningsevnen

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2015/16 til 2017/18.
- Kapitaltilpasning

1.4 (5 %)
Egenkapitalens forrentning=Afkastningsgraden+(afkastningsgraden-gældsrenten)*gearing

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Uddrag
Widex A/S har reduceret deres produktionsomkostninger, hvilket er med til at øge den økonomiske udvikling samt et godt resultat.

Det er positivt for Widex’s økonomiske situation. Derudover har virksomheden fået en stærkere global strategi, og lanceret et nyt produkt, ved navn ”Beyond”.

Disse to tiltag var med til at skabe vækst, og et bedre resultat ift. de forgående år. Produktlanceringen har været med til at fastholde Widex’s stærke position på deres marked, da produktet havde en positiv effekt.

Virksomheden har også investeret i en masse anlægsaktiver, som har påvirket pengestrømmen i en negativ retning, dog vil de tjene flere penge på længere sigt med denne investering.

Da virksomheden reducerede deres produktionsomkostninger var det med tanke at skabe de gode resultater, hvilket virksomheden gjorde, samt de stabile gennemsnitlige salgspriser.

Derudover har der været et fald i renten, hvilket skaber et fald i de finansielle indtægter. Derudover oplever virksomheden trusler fra substituerende produkter, iblandt Bose som har udviklet et nyt høreapparat. Virksomheden anses som at være en markedsudfordre for Widex A/S.

---

Virksomhedens distributionsomkostninger er steget fra 100 – 116 fra 2015/2016-2017/2018, altså 16 procentpoint.

Denne stigning kommer fra at virksomhedens omsætning er på det amerikanske marked, hvilket koster flere penge ift. transport, men stigninger kommer også i takt med den stigende nettoomsætning.

Virksomhedens administrationsomkostninger er steget 100 – 107 116 fra 2015/2016-2017/2018, altså 7 procentpoint, dette skyldes restrukturering og deres salg af produktionsbygning.