Mascot A/S | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018.

1.3 (5%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 26,1 % i 2017 til 27,1 % i 2018.

1.5 (5 %)
Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Mascot A/S for årene 2016 til 2018.

1.6 (5 %)
Vurder, hvorledes Mascot A/S’ likviditet overordnet set har udviklet sig i 2018 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

Uddrag
Virksomhedens indtjeningsevne er i analyseperioden steget, idet OG er steget fra 17,3% i år 2016 til 20,1% i år 2018. Dette er en stigning på 2,8%-point, svarende til en stigning på 16,18%.

Virksomhedens nettoomsætning er i analyseperioden steget 27%.

Virksomhedens produktionsomkostninger er i analyseperioden steget 16%, hvilket påvirker OG positivt, idet omsætningen er steget mere, altså 27%.

Virksomhedens salgs- og distributionsomkostninger er i analyseperioden er steget 22%, hvilket påvirker OG positivt, idet omsætningen er steget mere, altså 27%.

Virksomhedens administrationsomkostninger er i analyseperioden er steget 66%, hvilket har påvirker OG negativ, idet stigningen til administrationsomkostninger er steget mere end omsætningen.
Alt i alt kan det konkluderes, at udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne har haft en positiv udvikling. Dette skyldes, at forholdet mellem omsætning og produktionsomkostninger og salgs- og distributionsomkostninger opvejer forholdet mellem omsætning og administrationsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her