VØ Terminsprøve: Mascot A/S

Opgavebeskrivelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016 til 2018. Se spørgsmål 1.1.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.4 (4 %)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,51 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.5 (6 %)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (4 %)
Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

1.7 (6 %)
Diskuter, hvordan Mascot A/S’ tredobbelte bundlinje påvirkes af, at produktionen foregår i Vietnam og Laos.

2.1 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.3 (4 %)
Vurder, hvor meget den årlige afsætning mindst skal udgøre, for at investeringen er lønsom.

2.4 (4 %)
Opstil betalingsstrømmene for lånene.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

2.5 (4 %)
Beregn den effektive rente på de to lån.

2.6 (4 %)
Diskuter, hvilket lån Smart-Reolen ApS bør vælge.

3.1 (6 %)
Bestem, hvor mange TYSON-1 og TYSON-2 der skal produceres i den kommende måned for at få det størst mulige dækningsbidrag under hensyntagen til de nuværende begrænsninger.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (4 %)
Forklar, om dækningsbidraget forbedres, hvis TYSON A/S råder over mere stål.

3.3 (4 %)
Vurder, om det er lønsomt at udvide kapaciteten på produktionsanlægget med 40 timer.

4.1 (4 %)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.

De nødvendige informationer findes i bilag 6.

4.3 (4 %)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Indledning
Der er flere forhold som har haft betydning for Mascot A/S økonomiske udvikling, som investeringer, effektivisering og en udvidelse af eget trykkeri. Derudover har virksomheden udnyttet højkonjunkturen som finder sted i øjeblikket.

Der er blevet investeret mange penge i deres nye domicil i Pårup, derudover har de lanceret en masse nye produkter i en ny 2017-kollektion, som bærer navnet Mascot Advanced, som deres kunder har taget godt imod. Der er konstant blevet geninvesteret i virksomhedens årlige overskud. som har gjort at virksomheden er økonomisk bundsolid og har gode muligheder for fortsatte langsigtede investeringer i vækst og øget konkurrencedygtighed.

Uddrag
Hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling vil leveringsservicen blive forbedret. Transportmulighederne er i dag anderledes i forhold til dengang virksomheden valgte at etablere 6 decentrale lagre. Transportmulighederne er derfor bedre i dag, hvis virksomheden blot har ét stort centrallager.

Kunderne kan i dag kun få leveret varer på faste ugedage, dette vil blive ændret ved at etablere egen distributionsafdeling. Ved at etablere egen distributionsafdeling, vil virksomheden have et bedre overblik over lageret og kunne gøre det mere effektivt, da der kun er fokus på én stor distributionsafdeling.

Eftersalgsservicen vil også blive forbedret hvis virksomheden etablerer egen distributionsafdeling. Det vil blive muligt at hurtigere kunne yde en service efter salg, da virksomheden ikke længere vil være afhængig af en anden virksomhed som distributør.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her