Mascot AS | Noter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1.1 Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Mascot A/S.

1.2 Analyser, hvordan forholdene har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2015 til 2017.
- Indtjeningen:
- Kapitalstilpasningsevne:

1.3 Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2015 til 2017.

1.4 Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 21,4 % i 2015 til 26,1 % i 2017.

1.5 Udarbejd en analyse af soliditeten og likviditeten for Mascot A/S for årene 2015 til 2017.

1.6 Vurder, hvilken konkurrencestrategi Mascot A/S anvender.

Opgave 2
2.1 Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten at forlænge levetiden på selskabets produktionsanlæg og maskiner for at forbedre årets resultat.

2.2 Vurder, hvad der kan være årsagen til at FormTech har etableret et datterselskab, som står for alt salg på det amerikanske marked.

2.3 Forklar, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et koncernregnskab.

2.4 Forklar, hvordan moderselskabets salg af varelageret i december måned til det amerikanske datterselskab har påvirket omsætningen i henholdsvis moderselskabets regnskab og koncernregnskabet.

Uddrag
Mascot A/S har fået højere effektivitet på deres fabrik i Laos som fremgår i artikel 1 ”Mascot tjente 151 millioner kroner. På grund af følgende vokser overskuddet mere end indtjeningen.

Udover følgende har der også været præg af konstant geninvestering i virksomheden vha. virksomhedens årlige overskud gjort at Mascot A/S er økonomisk bundsolide og derfor kan de godt fortsætte deres langsigtede investeringer.

Hoveddelen af investeringerne er bl.a. gået til fuldautomatisk lager og anlægsaktiver. Efter det fuldautomatiske lager er blevet taget i brug er Mascot A/S lageromkostninger blevet noget lavere dette har også betydet at deres udvikling er begyndt at se noget pænere ud.

Samtidigt har Mascot A/S haft success på alle internationale markeder som selvfølgelig også hjælper den økonomiske udvikling.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu