Indholdsfortegnelse
4.1 (4 %) Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

4.2 (4 %) Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.
- De nødvendige informationer findes i bilag 6.

4.3 (4 %) Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

4.4 (5 %) Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Uddrag
Hvis virksomheden ændrer sin lagerstruktur, er der mulighed for at samle alle varerne på samme lager, som vil påvirke positivt i forhold til leveringsomkostninger.

Virksomhedens kommunikation med kunderne vil blive forbedret grundet den kortere leveringstid, hvilket vil give virksomhedens lavere administrative logistikomkostninger.

---

Ved en ekstern transporttør ville de årlige omkostninger være 20.000.000 kr. og ved egen distribution vil de årlige omkostninger være 21.650.000 kr.

-Hvilket vil sige at virksomheden vil bruge 1.650.000 kr. mere om året hvis de etableret egen distributionsafdeling, derfor er det ikke lønsomt for virksomheden.