Noter til virksomhedsøkonomi | Over 60 sider

Indholdsfortegnelse
Opstart af virksomhed 4
Den gode idé 4
Produktet og kunderne 4
Iværksætteren som person 5
Innovation og iværksætteri 6
Virksomhedstyper 7
Produktionsvirksomheder 7
Handelsvirksomheder 8
Servicevirksomheder 8
Nye virksomheders ejerformer 9
Ejerform 9
Enkeltmandsvirksomhed 9
Interessentskab I/S 9
Kendetegn for disse typer 9
Virksomhedens økonomi 10
Resultatopgørelse - viser virksomhedens indtægter, omkostninger og resultat = Indtjening. 12
Indtægter og omkostninger 12
Indtægter og indbetalinger 12
Udgifter, udbetalinger og omkostninger 13
Indtjening og likviditet 13
Kapacitetsomkostninger 13
Kapacitetsomkostningers forløb 14
Udgifter, udbetalinger og omkostninger 14
Udgifter, udbetalinger og omkostninger 14
Indtjening og likviditet 14
Kapacitetsomkostninger 15
Kapacitetsomkostninger 15
Kapacitetsomkostningers forløb 15
Afskrivninger 15
Variable omkostninger 16
Samlede omkostninger 17
Kalkulation 18
Kalkulation 18
Virksomhedens indtjening 21
Forretningsplan og forretningsmodel 24
BUDGETTER 24
Virksomhedens interessenter 25
Interessenter 25
De enkelte interessenter 27
Konflikter inden for interessentgrupper 27
Konflikter mellem interessegrupper 28
Shareholder value 28
Stakeholder value: 29
Årsregnskabet og registrerings system 29
Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse 29
Resultatopgørelse 30
Balance 31
Fra bilag til årsregnskab 32
BOGFØRINGSREGLER 34
Definitioner: Konti vedrørende resultatopgørelsen og konti vedrørende balancen 35
KONTORAMME OG KONTOPLAN 36
Det samlede regnskabssystem 36
Registreringer ved virksomhedens etablering 37
Registreringer ved virksomhedens drift 38
Registreringer ved virksomhedens regnskabsafslutning 39
Opstilling af virksomhedens årsregnskab 39
Årsrapporten 39
Årsrapportens formål 39
Virksomhedsejerne: 40
Långivere: 40
Leverandørerne: 40
Kunder: 40
Medarbejdere: 40
Offentlige myndigheder: 41
Regnskabsklasser 41
Grundlæggende krav til årsrapporten 41
Årsrapportens hovedindhold 43
Ledelsespåtegning 44
Revisorerklæring 44
Ledelsesberetning 44
Anvendt regnskabspraksis 45
Resultatopgørelsen 45
Artsopdelt resultatopgørelse 45
Funktionsopdelt resultatopgørelse 47
Resultatfordeling 48
Balancen 48
Anlægsaktiver 50
Omsætningsaktiver 51
Egenkapital 52
Hensatte forpligtelser og gældsforpligtelser 53
Egenkapitalopgørelse 53
Pengestrømsopgørelse 54
Noter til årsregnskabet 55
Økonomiske analyser 55
Nøgletalsberegninger 55
Regnskabsanalysens formål og indhold 56
Regnskabsanalysens indhold 56
Analysegrundlaget 57
Analyse af rentabilitet 58
Rentabilitetsanalyse indhold 58
Afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 59
Sammenhæng mellem nøgletal 60
Beregning af afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed 61
Egenkapitalens forrentning, gældsrente og gearing 61
Gældsrente 61
Gearing 62
Regnskabsanalyse som virksomhedssammenligning 62
Nøgletal i danske årsrapporter 63

Uddrag
Opstart af virksomhed
Etablering af en virksomhed starter med en god ide --> føre idéen ud i virkeligheden og beskrive retningsmodellen.

Hvad skal der sælges, hvordan skal det produceres, og hvordan tjenes der penge på det? Nogle virksomheder etableres på eksisterende produkter eller ydelser fx en ny tøjforretningen eller en ny frisørsalon.

Andre etableres på idéer til helt nye produkter eller ydelser. Iværksætterne i disse virksomheder løber derfor en meget stor risiko

fordi hele markedssituationen jo er ukendt. Til gengæld kan der være et meget stort vækstpotentiale i nogle af disse virksomheder.

Den gode idé
Opstart af en succesfuld virksomhed behøver ikke at bygge på et nyt produkt.

Man kan allerede etablere en ved at tage eksisterende produkter eller ydelser og tilbyde dem på en ny måde eller til andre kunder. (Videre udvikling).

Produktet og kunderne
Kernen i en virksomhed er produktet el. ydelsen. Værdien er vigtigt at skabe, og hvordan den skal overvejes og hvordan den adskiller sig fra konkurrenterne.

For at den skal være konkurrencedygtig, skal prisen på den være fornuftig i forhold til værdien, kunden oplever.

Ingen forretning uden kunder - det er fastlagt at vide, hvem virksomheden vil sælge sine produkter/ydelser til.

Andre virksomheder sælger produkterne direkte til forbrugerne. Der kan også være stor forskel på, hvor stort et geo
grafisk område virksomheden sælger til.

Salgskanaler:
Visse virksomheder, er det vigtigt at opstarten er peget mod nogle salgskanaler, der når ud til mange kunder, så de ikke selv behøver at være i kontakt med hver enkelt kunde.

Det kan være svært og tage lang tid at skaffe nye kunder, så det er lige så vigtigt at sørge for at opbygge nogle gode kunderelationer, så kunderne bliver ved med at komme tilbage.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu