Indholdsfortegnelse
Læs kapitel 2 (s. 33-41), skriv noter
Markedsføringsbegreber:
Koncept for firmaet:
Produktionskonceptet:
Salgskonceptet:
Markedsføringskoncept:
Det samfundsmæssige koncept:
En-til-en-konceptet:
Handlingsparametre:
Mærkevarebegrebet:

07-11-18
- De 4 P'er
- Målgruppe
- Virksomhedens interessegruppe
- Interessegruppes bidrag og belønning fra virksomheden
- Virksomhedens digitale forhold

S. 179-195
- Omverdens modellen:
- Den afhængige omverden
- Den uafhængige omverden
- Politik
- Lovgivning om:
- Formål til at påvirke virksomhedens forretningsmæssige adfærd:
- Økonomi
- Demografi
- Kultur
- Teknologi
- PESTEL-modellen
P - Political - Politiske og lovgivningsmæssige forhold
E - Economic - Økonomiske og demografiske forhold
S - Sociocultural - Sociale og kulturelle forhold
T - Technological - Teknologiske og miljømæssige forhold
- Produktion af service og implementering
- Mål - hvor vil vi hen? Den fremtidige tilstand
- Operationelt mål
- Når en virksomhed ønsker at vækste er der overordnet 3 muligheder for dette:
- Intensivering:
- Mulige markedspenetrerings strategier:
- Mulige markedsudviklings strategier:
- Mulige produktudviklings strategier:
- Integration:
- Horisontal integration:
- Horisontal diversifikation
- Konglomerat diversifikation = blanding af uensartede elementer
- Frasalg eller lukning

Kapitel 17 - Konkurrencestrategier
- Konkurrencetrekanten
- Nytteværdi, som kunden oplever, kan nævnes:
- Porters konkurrencestrategier
- Omkostningsleder
- Segmentering:
1. Hvem skal bruge produktet?
• Fastlæggelse af segmenteringskriterier:
- Køn:
- SMUK modellen:
- Endelig valg af målgruppe:
- Personas:
- Eks.
- Målgruppestrategi:
- Big data - digital segmentering:

S. 382-383
- Afsnit 4.1.1 Demografiske og geografiske kriterier
- Demografiske kriterier:
- Geografiske kriterier:
- Afsnit 4.1.2 Adfærdsmæssige kriterier
- Konsumentenhederne opdeles efter:
- Kunderne kan inddeles i:
- Afsnit 4.1.3 Psykografiske kriterier
- Det sidste hovedkriterie er psykografi.
- Psykografi indeholder
- I det følgende vil vi gennemgå livsanalyserne:
1. B2B-markedets delmarkeder
B2B-markedet er det marked, hvor virksomheder handler med hinanden. Dette marked omfatter alle virksomheder og organisationer, såvel private som offentlige. B2B-markedet kaldes også producentmarkedet.
1. Det industrielle marked
2. Det offentlige marked
3. Mellemhandlermarkedet
- Kendetegn for B2B-markedet:
- Købscenter:

S. 265-273
- Købstyper:
- Købsprocessen:
- Valgkriterier:
- Resumé:
- Markedet kan opdeles i tre delmarkeder:
- Købsadfærden på dette marked omfatter tre elementer:
- Herefter kan købsadfærden på markedet opdeles i tre købstyper:
1. Forhold, der påvirker købsadfærden
- Forhold:
1.1 Forhold i omverdenen
- Politiske forhold:
- Økonomiske forhold:
- Sociale forhold:
1.2 Organisatoriske forhold
- Organisatorisk opbygning:
- Procedurer:
- Politikker:
1.3 Sociale forhold
- Magtfordeling:
- Status:
1.4 Personlige forhold
- Kapitel 22 - Serviceydelser
- S. 487-500
- Serviceydelser som produkt
- Serviceydelsers kendetegn

De 7 P'er
- Produkt:
- Pris:
- Place (distribution):
- Promotion:
- Physical evidence (Den håndgribelige del af produktet):
- Proces:
- People:
- Service management-system
- Serviceydelser - en del af marketing mixet

S. 523-544
1. Distributionsmuligheder
1.1 Direkte og indirekte distribution
1.2 Distributionskanalens opgaver
2.2.1 E-handel som distributionskanal
4.1 Kædedannelse inden for detailhandelen
- Kapitalkæder
- Frivillige kæder
- Franchisekæder
6. Multi, cross og omni channel distribution
6.1 Multi channel distribution
6.2 Cross channel distribution
6.3 Omni channel distribution

S. 545-573
- Strukturen i kapitel 25:
- Promotion: .
- Promotionmix:
- Tone of Voice:
- Integreret markedskommunikation:
- Key Performance Indicators (KPI):
- Sensory Marketing:
- Celebrity branding:
- Influencer marketing:
- Personlige kommunikationskanaler:
- Ikke-personlige kommunikationskanaler:
- Prætest:
- Posttest:
- Point of sale materialer:
- Pull-strategi:
- Outbound marketing:
- Inbound marketing:
- Valg af målgruppe:
- Modeller i kapitel 25:
- Fastlæggelse af budget:
- 3 forskellige metoder:
- Tilfældighedsmetoden:
- Nærmarkedsmetoden:
• Fordele:
• Ulemper:
• Eksportmotiv:
- Tragtmetoden:

S. 704 - 711
- VALS (Values and lifestyles)
- Forbrugernes køb er styret af tre former for selvopfattelse:
- Mosaic USA

S. 712 - 723
1. Marketing mix
2. Strategier for marketing mix
- Standardiseret:
- Differentieret:
3. Valg af standardiseret eller differentieret marketing mix
• Kundesegmenterne er global
• Kundernes involvering i købsadfærd
• Produktet er en mærkevare
• Konkurrenternes marketing mix er standardiseret
1. Omkostninger med direkte indflydelse på eksportprisen
2. Prisdifferentiering på forskellige markeder
- Der er forskel på prisen ved salg til mellemhandlere og til datterselskaber:
• Datterselskaber skal tjene penge
• Moderselskabet, som er placeret i Danmark, skal også tjene penge
Analyse af interne forhold
- Eksportberedskab:
- Kendskab til markederne:
- Kapitalressourcer:
- Eksportengagement:
Analyse af eksterne forhold
- Kundesegmenter:
• B2B:
• B2C:
- Produktforhold:
- Konkurrenceforhold:
- Eksisterende distributionsforhold:
- Forhold i omgivelserne:

------------------------------------------------------

Former for indirekte eksport:
• Eksportagent:
• Indkøbskontor:
• Piggy backing:
• Strategisk alliance:
• OEM-underleverandør-aftaler:

Uddrag
Produktionskonceptet:
Indtil midten af 1800-tallet blev produkter fremstillet i hånden efter kundens ønske. Virksomhederne begyndte derfor i 1850'erne at gennemføre en industrialiseret produktion.

Målet med denne markedsføring var at producere og sælge produkter i en kvalitet og til en pris, som kunderne ville betale.

Det forstås som, at forbrugerne foretrækker produkter, der kan købes i mange butikker, i en acceptabel kvalitet og til en relativt lav pris.

Salgskonceptet:
Virksomhederne har siden 1920'erne fokuseret på at effektivisere produktionen ved bl.a. at øge volumen. Virksomhederne bliver tvunget til, at markedsføre deres produkter, da kundernes købekraft øges.

Markedsføring efter salgskonceptet har som mål at skabe overskud gennem stort salgsvolumen. Markedsføringen tager udgangspunkt i produkter, der er produceret. Derfor er det nødvendigt med en aggressiv reklame- og salgsindsats.

Markedsføringskoncept:
I midten af 1950'erne opdagede mange virksomheder, at de ikke fik tilfredse kunder ved at anvende en meget aggressiv
markedsføring. Virksomhederne skaber større overskud, hvis markedsføringen er mere kundeorienteret.

Markedsføring efter markedsføringskonceptet fokuserer på at skabe fortjeneste ved at tilgodese behov og ønsker. Sådan en tankegang medfører at produktudviklingen skal tage udgangspunkt i kundernes behov og ønsker.