Indholdsfortegnelse
- De tre religioners oprindelse: Hvordan er de tre religioner opstået?
- Fælles:
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:

- Hellige skrifter: Hvad hedder de hellige skrifter i de tre religioner?
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:
- Fælles:

- Hvad tror man på i jødedommen, kristendommen og islam? (Hvor er der ligheder og forskelle mellem de tre religioner?)
- Fælles:
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:

- Hvilke religiøse steder har man i de tre religioner? Her tænkes der på historiske religiøse steder, ligesom der tænkes på religiøse samlingssteder
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:

- Nævn 1 helligdag for hver religion og forklar, hvad man fejrer på denne dag
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:

- Nævn 1 ritual for hver religion og forklar, hvorfor man gør dette og hvad man gør.
- Jødedommen:
- Kristendommen:
- Islam:

Uddrag
Fælles: Det er alle Monoteistiske religioner. Det er gud der har skabt jorden, og det har han gjort på 6 dage. I alle tre religioner taler gud med et menneske.

Jødedommen: Oprindelsen skete i Israel. Gud snakkede kun til jøder, og jøderne er guds folk. Jødedommen er en lovreligion, fordi de har mange religiøse regler.

Gud indgik en pagt med Abraham, gud ville velsigne Abraham slægten og Abraham og hans kommende slægter skulle omskæres.

Kristendommen: oprindelsen skete i Israel. Gud snakkede til mennesket igennem hans søn Jesus. Jesus og de første kristne var jøder.

Jesus blev sendt af gud for at sprede hans budskab at elske sin gud, sin næste og sig selv. Jøderne dømte Jesus til døden, men han genopstod.

Islam: oprindelse skete i Mekka og Medina. Gud (Allah) taler med mennesket, han træder dog ikke ind i menneskets verden.

Islam blev til på den arabiske halvø i det 6. århundrede e.v.t. Stifteren Muhammad (ca. 570-632) blev født i Mekka

hvor han trådte frem som Allahs profet og forkyndte læren om én gud og frygt for dommedag. Muhammads lære blev ikke accepteret i Mekka, og han blev i 622 tvunget til at flygte til Medina.

---

Jødedommen: jødernes hellige skrift er bibelen (Tanakh). Den bestod af Mosebøgerne, skrifterne og profeterne.

Den indeholder, jødernes tilblivelse og begivenheder som er vigtige for jødedommens historie. Mosebøgerne indeholder også de religiøse regler man skal følge for at være jøde.

Kristendommen: kristendommens hellige skrift er bibelen. Bibelen er delt op i to hoveddele det ”det gamle testamente” og ”det nye testamente”. Der bliver læst op fra bibelen når man er til gudstjeneste.

Islam: Islams hellige skrift er koranen. Koranen er muslimernes hellige bog. Muslimerne betragter koranen som Allahs skrifter og åbenbaring til menneskenet.

Koranen handler om tro, tilbedelse, moral, jura, visdom, historie og forholdet til Gud og mellem mennesker. koranen er skrevet på arabisk, og den består af 114 kapitler.