DNA & Celler Noter | Bioteknologi

Indholdsfortegnelse
Celler
Man opdeler celler i to typer:
Der findes flere måder hvorpå stoffer kan transporteres ind i cellen gennem cellemembranden:
Hvad er gener?
Hvordan arbejder et gen?

Uddrag
Celler
Celler dannes og celler dør hele tiden, og det klares ved, at cellen deler sig. Dette kaldes for mitose. Det er ganske få celler hos os mennesker, som lever det meste af vores liv - men det gør nerveceller i hjertebarken, øjelinsens celler og hjertemuskel celler. Disse celler kan ikke gendannes.

Cellerne kan se ud på mange forskellige måder, alt efter hvilken funktion cellen har i kroppen, planten eller andre organismer.

Man opdeler celler i to typer:
 Prokaryoter som er små primitive celler, som vi kender fra bakterier.
 Eukaryoter som er større celler som for eksempel plante og dyreceller.

Både prokaryoter og eukaryoter indeholder DNA. DNA er arvemateriale, der beskriver hvem vi er som art og som individ. Der er dog forskel på, hvor i cellen DNA er placeret.

Hos eukaryoter er DNA placeret i en cellekerne, men prokaryoter har ingen cellekerne, så hos prokaryoter ligger DNA i cellens cytoplasma.
Både prokaryoter og eukaryoter har en cellemembran, der afgrænser cellen fra det ydre miljø. Cellevæggen består hos både prokaryoter og eukaryoter af fosfolipider.

Fosfolipider består. Af en fosfatdel, som er polær, og som gerne vil opløses i vand (hydrofil) samt fedtsyrekæder, som er upolære og er vandskyende (hydrofob).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu