Indholdsfortegnelse
Kap. 7 Magt
- 7.1 Hvad er magt?
- Magt som ressource:
- Tabel 7.1 Verdens otte rigeste mennesker (2016) ID c4578
- Magt som et forhold mellem mennesker og grupper
- Figur 7.1 Relationel magt
- Definitionsmagt
- Magt som samfundsstrukturer
- 7.2 Magtforholdene i Danmark
- Typer:
- Hvem har magten i Danmark?
- Figur 7.1 Magtfulde grupper i Danmark
- Hvor er magten på vej hen?
- Definitionsmagt får derfor større betydning:
- Globaliseringen
- EU
- Magteliten i Danmark
- Magtudredningen
- Figur 7.2 Procentvis fordeling af de 432 personer i den danske magtelite fordelt på sektorer
- Den danske magtelite

Uddrag
7.1 Hvad er magt?
Flere former for magt.
• Magt som en ressource
• Magt som et forhold mellem mennesker og grupper
• Definitionsmagt

Magt som ressource:
• Penge: ex. adgang til at købe indflydelse.
• En stor organisation Ex. Fagforbundet 3f har over 360.000 medlemmer
• Viden - Økonomer, tænketanke som CEPOS og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
• Position: f.eks. en ministerpost eller et dommerembede.

---

Relationel magt - noget man gør ift. andre.
• Direkte magt
• Indirekte magt

Relationel magt - Magt som noget, der sker mellem aktører (dvs. mennesker eller grupper)
• Her er magt altså et spørgsmål om, at en person har magt over en anden person, hvis den første kan få den anden person til at foretage sig noget, som vedkommende ellers ikke ville gøre