Indholdsfortegnelse
Basic
Framing
- Supertotal:
- Total:
- Halvtotal:
- Halvnær:
- Nær/close-up:
- Ultranær:

Perspektiv:
- Establishing shot:
- Normalperspektiv:
- Frøperspektiv:
- Fugleperspektiv:
- POV/Point of view:
- Over-the-shoulder:
- Fokus:
- Dybdefokus:
- Two-Shot:

Komposition:
- Det gyldne snit:
- Vandrette linjer:
- Lodrette linjer:
- Diagonale linjer:
- Kælkede linjer:

Kamerabevægelser
- Statisk/stationært/stativ:
- Panorering:
- Tilt:
- Krantur:
- Travelling/tracking:
- Travelling:
- Håndholdt:
- Zoom:
- Dolly-zoom:

Lyd
- Overordnede typer af lyd:
- -Synkron/Reallyd:
- Asynkron:
- Parafraserende lyd:
- Mickey Mousing:
- Kontrapunktisk musik:
- Ledemotiv:
- Tematisk musik:
- Incidentalmusik:
- Lydbro:
- Voice over:
- Subjektiv lyd:
- Mangel af Lyd:

Lys og farver
- High-key:
- Low-Key:
- Farver:

Klipning
- Kontinuitetsklipning:
- Klip på blik:
- Klip på bevægelse:
- Over the shoulder:
- Montageklipning:
- Parallelklipning:
- Krydsklipning:
- Elliptisk klipning:
- Jumpcut:
- Matchcut:
- Revolverklip:
- Det rene klip:
- Overtoning:
- Fade ned/fade op:
- Wipe:
- Femo

Dramaturgi
- Fremdrift:
- Fremdriftselementer:

- Suspense:
- Surprise (chok):
- Setup:
- Payoff:
- Psykologisk forhindring:
- Fysisk forhindring:
- Tidsfrist:
- Varsel:

- Præmis:
- Plotdreven handling:
- Karakterdreven handling:

Formater:
- Føljetonseriens dramaturgi:
- Episodeseriens dramaturgi:

Berettermodellen:
- Anslag:
- Præsentation:
- Uddybning:
- Point of no return:
- Konfliktoptrapning:
- Klimaks:
- Udtoning:
- Aktantmodellen:

Tre-akter-modellen.
Plot point modellen:
Bølgemodellen:
Den cirkulære model:
Raskins 7 parametre:

Genre
- Gys: Bruges overordnet om Horror og Thriller
- Horror-kendetegn:
- Horrordramaturgi:
- Assimilation:
- Uddrivelse og Sammenbrud:

Monstret er aldrig hvad det giver sig ud for at være!
Bygger på Skræk og Overtro
- Thriller:
- Actionfilm:
- Science-fiktion:
- Dokudrama:
- True crime:
- Drama:
- Reality:
- Dokumentar:

TV-dokumentarer:
- Den kritisk undersøgende:
- Den observerende:
- Den poetiske:

Faktakoder
Fiktionskoder

Uddrag
Basic
Et Klip hedder en Indstilling. (Fra klip til klip)
Hele klippet hedder et Citat.

Framing
Supertotal: Viser miljøet, landskabet og evt. de mennesker der er i det.
Total: Hele personen.

Halvtotal: Fra knæene og op.
Halvnær: Fra livet eller brystet og op

Nær/close-up: Personens ansigt eller en vigtig handling helt tæt på. (Sætter fokus på følelse eller betydning af en handling)
Ultranær: Fokus på en detalje.

Perspektiv:
Establishing shot: Bruges til at etablere en lokation, et miljø og evt. en stemning
Normalperspektiv: Neutralt skud, hvor linjen mellem kameraet og subjekt er lige.

Frøperspektiv: Personen filmes nedefra (Magtforhold, den man ser op på har magt)
Fugleperspektiv: Personen filmes oppefra (Magtforhold, den man ser ned på er lille/svag)

POV/Point of view: Ser verden gennem hovedpersonens øjne. Subjektivt syn (personlig opfattelse)
Over-the-shoulder: Synsvinkel set "over skulderen" på en karakter.

Fokus: Det der stilles skarpt på, fokuseres der på.
Dybdefokus: Fokus på motivdele i billedets forgrund, mellemgrund og baggrund på én gang.
Two-Shot: To personer med cirka samme motiv fylde i fokus i samme billede.

Komposition:
Det gyldne snit: Skaber balance og harmoni i et billede.

Vandrette linjer: Skaber ro og stabilitet.
Lodrette linjer: Signalerer magt.

Diagonale linjer: Skaber dynamik, bevægelse og action.
Kælkede linjer: Horisontlinjen er skæv (Noget er galt!)

Kamerabevægelser
Statisk/stationært/stativ: Kameraet står stille på sit stativ.

Panorering: Kameraet drejes vandret omkring sin egen akse.
Tilt: Kameraet bevæger sig lodret op eller ned på sin akse.

Krantur: Kameraet placeres på en kran, så der kan komme mere højde på optagelserne.
Travelling/tracking: Kameraet bevæger sig horisontalt på skinner eller på hjul.

Travelling: Følger en person. Tracking: Søger hen imod eller væk fra et motiv.
Håndholdt: Kameraet holdes i hånden eller sættes på skulderen, hvilket kan resultere i rystede optagelser.